Ffurflen Gofrestru Blogwyr Bro Eisteddfod 2013

Er mwyn cael mynediad at y blog Blogwyr Bro (http://blogwyrbro.com) ac er mwyn gwneud defnydd o'r adnoddau gwe ar y maes (camerau fideo, gliniaduron, cyswllt Di-Wi ac ati) rydyn ni angen rhai manylion.

Dim ond enw, ebost a chyfeiriad sydd ei angen. Fyddwn ni ddim yn defnyddio'r manylion hyn ond i gysylltu gyda chi, ac ni fyddwn yn sbamio na'n phasio'r manylion ymlaen at unrhyw hackers cardiau credyd yn y Mafia Rwsiaidd, nac at George Osborne.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru byddwn yn anfon ebost atoch chi yn eich gwahodd chi i greu cyfrif ar y blog. Byddwn hefyd yn eich cyfeirio at dudalennau ar y blog sydd yn rhoi rhai canllawiau ar gyfer blogio llwyddiannus.

Peidiwch poeni os nad ydych chi wedi blogio o'r blaen gan y gallwn roi cymorth a chyngor i chi ar y maes. Y prif bwrpas ydi cael chydig o hwyl ar y maes a dysgu rhwybeth newydd oddi wrth ein gilydd, felly mwynhewch!

Diolch am gofrestru. Welwn ni chi yn Ninbych!

Criw Haciaith
http://haciaith.com

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question