ANKIETA - ROZWÓJ LOKALNY 2018
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej rozwoju Państwa gminy. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania Planu Działania dla obszaru jasielskiego (obejmującego łącznie 9 gmin). Plan ma być częścią realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i pozwolić na przełamanie barier rozwojowych tego obszaru.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem EUROREG na Uniwersytecie Warszawskim: tel./fax: +48(22) 826-21-68. e-mail: euroreg@uw.edu.pl

Dziękujemy z udział w badaniach!
Zespół EUROREG (Uniwersytet Warszawski) oraz IGiPZ (Polska Akademia Nauk)

1. Proszę podać nazwę gminy, w której Pan/Pani mieszka
Nazwa gminy *
Your answer
2. Jakie są najważniejsze problemy w Państwa gminie?
Proszę ocenić każdy wymieniony niżej problem *
Zdecydowanie tak, jest to duży problem
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie, nie jest to problem
Trudno powiedzieć
Bezrobocie
Jakość lokalnych szkół
Emigracja z gminy
Brak żłobków i przedszkoli
Jakość usług ochrony zdrowia
Starzenie się ludności gminy (większa liczba osób starszych w populacji)
Patologie społeczne
Brak dużych przedsiębiorstw
Małe zainteresowanie mieszkańców zakładaniem własnych firm
Zbyt mała liczba mieszkań
Niewystarczająca jakość dróg na terenie gminy
Niewystarczająca infrastruktura drogowa łącząca gminę z głównym miastem w pobliżu
Niewystarczający transport publiczny na terenie gminy
Niewystarczający dostęp do szybkiego internetu
Brak sieci telefonii komórkowej lub niska jakość sygnału
Czy są jakieś inne, pominięte w poprzednim pytaniu problemy w Państwa gminie? Jakie? Proszę wskazać.
Your answer
3. Proszę wymienić trzy najważniejsze atuty (mocne strony) Państwa gminy, które mogą przyczynić się do jej rozwoju:
Atut pierwszy: *
Your answer
Atut drugi:
Your answer
Atut trzeci:
Your answer
4. Proszę wyobrazić sobie, że doradza Pan/Pani władzom gminy. Jakie konkretne działania należy podjąć by gmina lepiej się rozwijała?
Działanie pierwsze: *
Your answer
Działanie drugie:
Your answer
Działanie trzecie:
Your answer
5. Gdyby nastąpił znaczący wzrost dochodów gminy, to na jakie cele należy go przeznaczyć?
Proszę ocenić każdy cel *
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Bezpieczeństwo publiczne
Budownictwo mieszkaniowe
Estetyka przestrzeni publicznej
Inwestycje komunalne
Ochrona zdrowia
Oświata i wychowanie
Pomoc dla istniejących przedsiębiorstw
Pomoc społeczna
Promocja gminy
Zachęty (ulgi) dla inwestorów
Infrastruktura drogowa
Transport publiczny
Ochrona środowiska
Czy są jakieś inne, pominięte w poprzednim pytaniu cele, na które należy przeznaczyć środki? Jakie? Proszę wskazać.
Your answer
6. Czy podjęcie niżej wymienionych działań byłoby ważne dla rozwoju gminy, w której Pan/Pani mieszka?
Proszę ocenić każde możliwe działanie *
Zdecydowanie ważne
Raczej ważne
Raczej nieważne
Zdecydowanie nieważne
Trudno powiedzieć
Modernizacja dróg lokalnych i regionalnych (wraz z otoczeniem: chodniki, oświetlenie)
Modernizacja ciągu drogowego DK73 / DK28 do standardu drogi ekspresowej lub GP wraz z budową węzła Pilzno na autostradzie A4
Instalacja systemów OZE (m.in. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne) w budynkach indywidualnych
Budowa infrastruktury rekreacyjnej/sportowej
Dalsza rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu/cyfrowemu
Rozwój stref inwestycyjnych (m.in. uzbrojenie terenu
Scalanie gruntów pod inwestycje
Pomoc w rozwoju drobnej przedsiębiorczości
Rozwój sieci przedszkoli (przedszkole przy każdej szkole podstawowej)
Modernizacja obiektów użyteczności publicznej
Czy są jakieś inne, nie wymienione w poprzednim pytaniu działania, które byłyby ważne dla rozwoju gminy? Jakie? Proszę wskazać.
Your answer
7. Proszę podać kilka informacji o sobie
Płeć *
Rok urodzenia *
Your answer
Wykształcenie *
Sytuacja zawodowa *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Uniwersytet Warszawski. Report Abuse - Terms of Service