Grimētājs/Гример (Ot.,Tr.,Ce. 18-21)
Lai pieteiktos, lūdzu, aizpildiet.
Email address *
Vārds, uzvārds *
Имя , Фамилия
Tālr. *
Номер телефона
Piezīmes
Пожелания/замечания
Es piekrītu informācijas saņemšanai par skolas piedāvājumiem, atlaidēm un jaunumiem (ne biežāk kā reizi nedēļā). *
Я даю согласие на получение информации от школы о предложениях, акциях, скидках (не чаще одного раза в неделю).
*
Required
* BM stilistu skola (turpmāk - skola) personas datu aizsardzības politika / Политика защиты персональных данных
• Šo manu datu apstrādes tiesiskais pamats ir šī piekrišana un jebkuru piekrišanu esmu tiesīgs atsaukt jebkurā laikā.
• Manu datu saņēmēji ir tikai skolas attiecīgi pilnvaroti darbinieki, mani dati, bez tiesiska pamata netiks nodoti trešajām personām.
• Mani dati netiek nodoti uz trešajām valstīm ārpus ES un EEZ.
• Man ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, vai to dzēšanu.
• Man ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi.
• Man ir tiesības saņemt informāciju no skolas par manu datu apstrādi, kā arī saņemt piekļuvi saviem datiem.
• Man ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskatu, ka mani personas dati tiek izmantoti veidā, kas pārkāpj manas tiesības un intereses.

• Правовым обоснованием для обработки моих данных является данное согласие, и я вправе отозвать любое согласие в любое время
• Мои личные данные будут переданы только уполномоченным сотрудникам Школа и не подлежат передаче третьим лицам без юридического основания
• Личная информация не будет передана в третьи страны за границы ЕС и ЕЭС
• Я имею право запросить свою личную информацию для внесения изменений, в случае если информация является не соответствующей действительности, не корректной, не полной, или для удаления персональной информации из клиентской базы.
• Я имею право ограничить обработку моих данных, в том числе запретить профилирование личных данных.
• Я имею право получить информацию о том, обрабатывает ли Школа мои персональные данные и, если обрабатывает, то получить доступ к ним.
• Я имею право подать жалобу в Государственную инспекцию данных (www.dvi.gov.lv), если я считаю, что обработка моих данных нарушает мои права и интересы.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy