Wniosek o przyznanie Stypendium Naukowego im. Anny Pasek, Edycja jedenasta – 2018 / 2019
Email address *
Sekcja 1 z 5 - Informacje na temat wypełniania wniosku
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o pobranie wszystkich plików wyszczególnionych na stronie www.annapasek.org/stypendium oraz zapoznanie się z nimi.

UWAGA! Bieżący formularz nie umożliwia zapisywania wersji roboczej, bądź powrotu do częściowo wypełnionego wniosku (po zamknięciu okna przeglądarki), dlatego prosimy o przygotowanie odpowiedzi w osobnym dokumencie aby uniknąć utraty danych, a następnie o przeniesienie ich do formularza gdy będzie on wypełniany.

Po wysłaniu w pełni wypełnionego formularza (przycisk "prześlij" na dole ostatniej, piątej sekcji) nie ma możliwości poprawy bądź uzupełnienia danych.
Można natomiast przerwać wypełnianie formularza w dowolnym momencie przed ostatecznym przesłaniem i rozpocząć wypełnianie od nowa. Formularz pozwala też na poruszanie się między sekcjami (np. cofnięcie do poprzedniej sekcji) i zapamiętuje wprowadzone dane w ramach jednej sesji.


Wniosek o przyznanie Stypendium składa się z kilku części:

1) Formularz Wniosku Stypendialnego, czyli bieżący dokument, składający się z pięciu sekcji:

a) Informacyjnej
b) Danych Kandydata (Dane osobowe oraz informacje o przebiegu dotychczasowej edukacji oraz aktywności zawodowej)
c) Projektu Badawczego (opis projektu zgłoszonego na Konkurs)
d) Załączników (więcej w punkcie 2) )
e) Zgód formalnych (potwierdzenie że kandytat oraz projekt spełnia wymagania konkursowe)

2) Załączniki cyfrowe:

a) Harmonogram projektu stypendialnego
b) Kosztorys projektu stypendialnego
c) Oferty na środki trwałe, w formie cyfrowej (np skany lub zdjęcia ofert, wydruki do plików PDF ofert otrzymanych pocztą elektroniczną lub ze stron internetowych)

Załączniki z podpunktów a) do c) należy skompresować do pojedynczego pliku .zip, umieścić na jednym z serwerów umożliwiających dzielenie się plikami (np. google drive, wetransfer itp).

3) Dokumenty w formie papierowej:

a) oryginał zaświadczenia potwierdzającego status doktoranta (pierwszego, drugiego lub trzeciego roku, w roku akademickim 2017/2018) wystawiony przez macierzystą uczelnię/instytucję naukową, dodatkowo potwierdzony podpisem Promotora lub Opiekuna Naukowego.
Wyjątek od tej reguły może stanowić wyłącznie przypadek, w którym nastąpiła przerwa w toku studiów, spowodowana pobytem na urlopie macierzyńskim/wychowawczym. W takim przypadku dopuszcza się do konkursu doktorantów czwartego roku.
b) (dokument opcjonalny) w przypadku osób powyżej 30 lat, a korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, zaświadczenie o korzystaniu z takiego urlopu.

Komplet dokumentów w formie papierowej (wymienionych w punkcie 3) należy przesłać na adres: Fundacja im. Anny Pasek, ul. Małobądzka 101, 42-500 Będzin, do 30 listopada 2018 roku.

Prosimy o nie dołączanie żadnych innych załączników (certyfikatów, zaświadczeń, kserokopii lub wydruków publikacji, itp.).

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service