משימת שלב אישית

זכרו - כל חבר מחברי הקבוצה ממלא את השאלון בעצמו- אתם אחראים זה לזה, כדי לקבל אישור להמשיך לשלב הבא
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question