SEMINÁR pre rodičov detí s detským autizmom "Keď je moje dieťa iné..."
"Keď je moje dieťa iné... - základné informácie pre rodičov detí s detským autizmom.“


Cieľom seminára je oboznámiť rodičov detí s detským autizmom so základnými informáciami o špecifikách správania, vnímania a komunikácie detí s detským autizmom. Účastníci semináru získajú možnosť lepšieho porozumenia zvláštnostiam, ťažkostiam, spôsobu komunikácie a prejavom správania, s ktorými sa rodičia u svojich detí každodenne stretávajú.

Seminár sa uskutoční 15. mája (streda) od 16.00 do 18.30 hod. v priestoroch Autistického centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave.

Poplatok za seminár je 10 EUR na jedného účastníka. Platí sa na mieste.
V prípade záujmu nahláste svoju účasť do 12. mája 2019. Kapacita semináru je obmedzená na 20 účastníkov. Občerstvenie je zabezpečené.


PROGRAM

- keď je moje dieťa iné (špecifické príznaky autizmu)
- detský autizmus
- triáda postihnutia pri autizme:
komunikácia dieťaťa
sociálne správanie
predstavivosť
- možnosť intervencie a terapie pri detskom autizme
- zákon o sociálnej pomoci
- diskusia


LEKTORKY

PhDr. Jiřina Kántorová vyštudovala pedagogiku a pedagogickú psychológiu na Filozofickej fakulte UK a špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Deťom s autizmom sa venuje od roku 1995. V Autistickom centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od roku 2007.

Mgr. Oľga Rajecová vyštudovala liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2002. V Autistickom centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od roku 2013. V roku 2014 ukončila intenzívny medzinárodný 1 ½ ročný výcvik v metodike ABA (45 hodín teórie, 160 hodín praktického cvičenia a 150 hodín supervízie). Naďalej pracuje pod supervíziou Dr. Anny Budzynskej, certifikovanej ABA terapeutky z IWRD (Inštitút pre rozvoj dieťaťa) v Gdaňsku.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

V centre Andreas ponúkame na predaj literatúru o autizme - beletria (písaná aj ľuďmi s autizmom), odborné knihy zamerané na Aspergerov syndróm alebo detský autizmus, knihy zamerané pre odborníkov, ako aj rodičov (viac na http://andreas.sk/index.php?www=predajknih). V skutočnosti máme väčší výber. Taktiež prevádzkujeme knižnicu odbornej literatúry, kde nájdete mnoho kníh o poruchách autistického spektra. Knihy si môžete zakúpiť či zapožičať počas školenia. Tiež máme k dispozícii DVD dokumentárneho filmu "Tak ďaleko, tak blízko" v réžii Jara Vojteka, ktoré sme spoluprodukovali (viac na http://www.takdalekotakblizko.sk/).


Email address *
Záväzne sa prihlasujem na seminár "Keď je moje dieťa iné... Základné informácie pre rodičov detí s detským autizmom.“ *
Required
Vaše piezvisko a meno *
napíšte Vaše priezvisko a krstné meno (napr. Nováková Anna, Mgr.)
Your answer
KONTAKT - mobil *
napíšte mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
Your answer
KONTAKT - eMail *
napíšte emailový kontakt
Your answer
Meno dieťaťa *
napíšte priezvisko a krstné meno dieťaťa
Your answer
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
Your answer
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte mesto, kde sa Vaše dieťa narodilo (napr. Martin)
Your answer
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu - napr. rodič, starý rodič, apod.
Your answer
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Priestor pre Vaše poznámky a otázky *
Your answer
Súhlas so spracovaním údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service