3.16 ГОЁЛЫН ГОО ЗАСЛЫН ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

  This is a required question
  This is a required question
  1. Гоо заслын үйлчилгээ нь хүлээлгийн суудлаас тусгаарлагдсан (6)
  2. Хоёроос дээш ортой тохиолдолд ор хоорондын зай нь нэг метрээс дээш (6)
  3. Иллэгийн өрөөнд тусдаа гар угаагууртай (7)
  4. Өрөөний агаарын хэм 20-22, чийглэг 40-60 хувь /чийг, дулаан хэмжигчийг үйлчлүүлэгчид харагдахуйц байрлуулсан/ (9)
  5. Цагаан хэрэглэл, алчуур зэргээр хангагдсан, цэвэрхэн (18)
  6. Багаж хэрэгсэл нь цэвэрхэн, угааж халдваргүйтгэсэн (20)
  7. Шивээс болон бусад арьс цоолох хориглосон үйлчилгээ явуулдаггүй (21)
  8. Үйлчилгээний онцлогт тохирсон ажлын хувцастай, хувийн ариун цэвэр сахидаг (26)
  9. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн нь чанарын баталгаажилттай, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй болохыг тайлбарладаг
  Please enter one response per row
  This is a required question