Formularz zgłoszenia na szkolenie

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE# środa 2 września2015 # Warszawa
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dane do faktury

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informacja o płatnościach

  Opłatę za udział w szkoleniu należy wnieść do 3 dni roboczych przed szkoleniem. Faktury będą wysyłane na e-mail (PDF) lub wręczane na szkoleniu. Nieodebrane na szkoleniu faktury prześlemy pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

  Warunki rezygnacji

  Rezygnacja może być złożona tylko w formie pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia na adres: biuro@foi.org.pl. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia będzie skutkowało obciążeniem Państwa całkowitym kosztem za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby osób do uruchomienia szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia i zwrotu wpłaconych opłat uczestnikom.

  Dane do przelewu

  Fundacja Odkrywców Innowacji ul. Drawska 27, 02-202 Warszawa NIP 7010268400 Numer rachunku bankowego do wpłaty: 57 1030 1508 0000 0008 1569 9009 Tytuł wpłaty: Opłata za szkolenie WP, imię i nazwisko uczestnika

  Zakończenie rejestracji

  Aby zakończyć rejestrację, naciśnij przycisk "Prześlij":