Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par viņu lomu DI procesā attiecībā uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem


Kad un kur: 2021. gada 22. jūlijā no plkst. 9.30  līdz 16.30 (lūgums pievienoties 5-15 min pirms sākuma, no pl.9.15)
Kur: ZOOM platformā tiešsaistē (saiti saņemsiet pirms semināra uz reģistrācijā norādīto e-pastu)

Aicinām dažādu pakalpojumu sniedzējus, kas dzīvo vai strādā Zemgales plānošanas reģionā.  

Kas tiek aicināti: pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pārstāvji (t.sk. speciālie pedagogi un sociālie pedagogi), interešu izglītības (t.sk. pašvaldību izglītības pārvalžu) speciālisti un citi izglītības iestāžu pārstāvji, kas strādā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, policijas nepilngadīgo nodaļu darbinieki. Mērķauditorijā neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri.

Mācību pasākuma mērķis: Informēt vispārējo pakalpojumu sniedzējus par deinstitucionalizācijas procesu, tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu, kā arī par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tai skaitā par pienākumiem  un praktiskajām iespējām veidot iekļaujošu vidi bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, mikroklimata uzlabošanu starp vienaudžiem, palīdzot bērniem, ar funkcionāliem traucējumiem integrēties sabiedrībā un justies pieņemtiem gan kolektīvā, gan arī sabiedrībā kopumā.

Apmācības īstenos: Nodibinājums “Latvijas Bērnu bāreņu fonds” – sabiedriskā labuma organizācija, kas piedāvā atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ģimenēm ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem; sniedz psihosociālu atbalstu, iekļaušanās un saskarsmes grūtību gadījumos; nodrošina apmācības emocionāli traumētu bērnu aprūpētājiem.

Apmācību galvenā lektore – Ilze Dreifelde, Mg.psych., mg.sc.sal., sert. psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore. Bez privātprakses, Ilze ir arī vieslektore vairākās augstskolās, un pati turpina studijas doktorantūrā; ir mamma bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kurš nu jau aizgājis mūžībā un ir autore grāmatai “Likteņa loterija”, kurā dalās ar emocionālu un personīgu stāstu par dzīvi līdzās bērnam ar invaliditāti.

Dalībnieki, kas noklausīsies semināru un aizpildīs anketu, uz e-pastu saņems apliecinājumu par semināra noklausīšanos.

Dalībnieki dienu pirms semināra savā e-pastā saņems detalizētu informāciju un saiti uz semināra norises platformu.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar projekta "Atver sirdi Zemgalē" komunikāciju speciālisti Ilvu Kalnāju, tālrunis 28814226, e-pasts ilva.kalnaja@zpr.gov.lv

Reģistrācija pasākumam līdz 2021.gada 20.jūlijam. Apmācības notiks grupā līdz 20 -25 dalībniekiem, tāpēc vietu skaits ir ierobežots.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vārds, uzvārds *
Pārstāvētā iestāde/ organizācija *
Ieņemamais amats/ specialitāte
Tālrunis *
E-pasts *
Mans būtiskākais jautājums, uz kuru vēlos saņemt atbildi semināra laikā. *
Cita informācija semināra, kas jāzina semināra organizatoriem.
Bez nosaukuma
Pasākums notiek Zemgales plānošanas reģiona realizētā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros, 8.darbība - informatīvi un izglītojoši pasākumi Zemgales reģionā.

Piesakoties pasākumam piekrītat, ka pasākums var tikt ierakstīts projekta rezultātu  publicitātes nodrošināšanai.

Personas datu apstrādes atsauce
Personas datu apstrādes pārzinis: Zemgales plānošanas reģions
Kontaktinformācija: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV3001, tālrunis: +371 630 27549, e-pasts: zpr@zpr.gov.lv
Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. daļas e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
Personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt attiecināmo izdevumu pamatojošos dokumentus un iespēju pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī nodrošināt iespēju informēt pasākuma dalībniekus par aktivitāšu gaitu.
Personas datu saņēmēji: Personas dati var tikt nodoti Zemgales plānošanas reģiona partnerinstūcijām un aktivitāšu uzraugošajām iestādēm.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zemgales plānošanas reģions. Report Abuse