Yhdenvertaisuuskysely Turun Seudun Tanssioppilaitoksen oppilaille ja huoltajille
Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat tasavertaisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, koulutuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Yhdenvertaisuuden arvioimisen tarkoituksena on tunnistaa syrjintää ja löytää keinoja, joiden avulla toiminnan yhdenvertaisuutta voidaan parantaa. Arvioinnin pohjalta viranomaisen, koulutuksen järjestäjän tai työnantajan on mahdollista toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä syrjinnän ehkäisemiseksi, siihen puuttumiseksi ja eri ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Myös opetussuunnitelmamme kunnioittaa yhdenvertaisuutta ja muun muassa tämän kyselyn tulosten avulla haluamme päivittää yhdenvertaisuussuunnitelmaamme. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että toimintamme on mahdollisimman yhdenvertaista ja tasa-arvoista.

Vastaajan sukupuoli
Oppilaan ikä
Toimipiste
Tuletko mielelläsi tanssitunnille?
Tähän voit perustella edellistä vastaustasi:
Your answer
Koetko olevasi tasavertaisessa asemassa muihin Tanssioppilaitoksen oppilaisiin nähden?
Tähän voit perustella edellistä vastaustasi:
Your answer
Kohteleeko opettajasi kaikkia oppilaita samanarvoisesti?
Tähän voit perustella edellistä vastaustasi:
Your answer
Onko tytöillä ja pojilla samanlaiset mahdollisuudet harrastaa tanssia Tanssioppilaitoksella?
Tähän voit perustella edellistä vastaustasi:
Your answer
Vaikuttaako sukupuoli mielestäsi jotenkin siihen, miten oppilaita kohdellaan Tanssioppilaitoksella?
Tähän voit perustella edellistä vastaustasi:
Your answer
Ovatko Tanssioppilaitoksen verkkosivut mielestäsi saavutettavat ja esteettömät?
Tähän voit perustella edellistä vastaustasi?
Your answer
Ovatko Tanssioppilaitoksen tilat ja tapahtumat mielestäsi saavutettavia ja esteettömiä?
Tähän voit perustella edellistä vastaustasi:
Your answer
Tunnetko olosi turvalliseksi tanssitunneilla ja Tanssioppilaitoksen tiloissa?
Tähän voit perustella edellistä vastaustasi:
Your answer
Oletko kokenut tai havainnut syrjintää tai häirintää Tanssioppilaitoksen tiloissa tai tapahtumissa?
Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kuka syyllistyi häirintään?
Voit halutessasi kertoa lisää asiasta.
Your answer
Jos kerroit häirinnästä, ryhtyikö Tanssioppilaitos mielestäsi riittäviin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi?
Tähän voit perustella edellistä vastaustasi:
Your answer
Pystytkö kääntymään opettajan puoleen, jos sinulla on huolia esimerkiksi kiusaamisen vuoksi?
Tähän voi perustella edellistä vastaustasi:
Your answer
Onko Tanssioppilaitoksella tapahtunut jotain, mikä ei ole mielestäsi soveliasta toimintaa?
Tähän voit perustella edellistä vastaustasi:
Your answer
Tähän voit kirjoittaa vielä vapaasti Tanssioppilaitoksen yhdenvertaisuuten liittyen.
Your answer
Kiitos vastaamisesta!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service