Ankieta ZG ZPAP dla członków ZPAP
Cel badania:

Poniższa ankieta ma na celu zebranie Państwa opinii na temat sztuki, o zainteresowaniu i udziale w sztuce, sugestii na temat ZPAP. Uzyskane odpowiedzi, oceny i opinie pozwolą nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby związane ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie dodatkowe wnioski i uwagi. Ankieta jest anonimowa.

Wiek
Your answer
Płeć
1. Czy jest Pan/Pani członkiem ZPAP?
2. Jaka według Pana/Pani powinna być minimalna liczba członków Okręgu?
3. Jaka jest według Pana/Pani najlepsza forma komunikacji między Zarządem Głównym ZPAP a członkami Związku?
4. Czy zgodził(a)by się Pan/Pani przekazać swój adres poczty elektronicznej do bazy adresowej ZG ZPAP, aby otrzymywać informacje o działalności statutowej ZPAP, o działalności Okręgów ZPAP i o bieżących wydarzeniach (np. wystawach)?
5. Czy agencja prawa autorskiego powinna istnieć przy ZPAP, czy też prawami autorskimi i podziałem repartycji powinno zajmować się inne stowarzyszenie zewnętrzne?
6. Czy jest Pan/Pani za opcją podejmowania uchwał za pomocą bezpośredniej komunikacji elektronicznej (np. projekt uchwał przesyłany pocztą elektroniczną do akceptacji?)
7. Co Pana/Pani zdaniem ma wpływ na brak stron internetowych niektórych Okręgów?
8. Ile kadencji powinna trwać funkcja Prezesa ZPAP? (1 kadencja 4 lata)
9.Ile kadencji powinna trwać funkcja Prezesa Okręgu ZPAP? (1 kadencja 4 lata)
10. Czy Pana/Pani zdaniem ZG ZPAP i Okręgi ZPAP wystarczająco reprezentują ZPAP?
11. Jak Pana/Pani zdaniem ZPAP jest postrzegany przez społeczeństwo i władze państwowe?
12. Czy ZPAP spełnia swoją rolę?
13. Czy uważa Pan/Pani, że w obecnej sytuacji rynkowej działania państwa związane z pomocą socjalną i zaopatrzeniem emerytalnym twórców są wystarczające?
14. Czy sądzi Pan/Pani, że wolny rynek poprawił sytuację artystów w Polsce?
15. Jakie formy dofinansowania sztuki według Pan/Pani najbardziej przyczyniają się do jej rozwoju?
16. Czy w obecnych realiach gospodarczych możliwe jest polepszenie statusu artysty dzięki promowaniu jego twórczości przez ZPAP?
17. Czy uważa Pan/Pani, że ZPAP powinien reprezentować artystów w trakcie prac komisji sejmowych nad zmianami w ustawodawstwie dotyczącym statusu artystów?
18. Czy uważa Pan/Pani, że powinien istnieć specjalny fundusz socjalny dla artystów w Polsce?
19. Jeśli tak, skąd powinny pochodzić składki?
20. Jak często bywa Pan/Pani w galeriach Okręgów ZPAP?
21. Czy otrzymuje Pan/Pani wystarczające informacje o działalności ZG ZPAP?
22. Czy otrzymuje Pan/Pani wystarczające informacje o działalności Okręgów ZPAP?
23. Jaką drogą otrzymuje Pan/Pani informacje o działalności ZG ZPAP i Okręgów ZPAP?
24. Jak często uczestniczy Pan/Pani w wystawach organizowanych przez ZPAP w charakterze twórcy?
25. Czy organizowane dotychczas wystawy członków ZPAP polepszyły wizerunek Związku?
26. Czy bierze Pan/Pani udział w wydarzeniach artystycznych jako artysta, organizator czy odbiorca?
27. Gdzie kupuje Pan/Pani książki o sztuce, architekturze, albumy?
28. Czy kupuje Pan/Pani czasopisma o sztuce?
29. Czy śledzi Pan/Pani krytykę w prasie na temat sztuki?
30. Czy śledzi Pan/Pani w prasie bieżące wydarzenia kulturalne?
31. Czy zna Pan/Pani czasopismo o sztuce „ARTTAK” wydawane przez ZG ZPAP?
32. Jeżeli tak, to czy czasopismo „Arttak. Sztuki Piekne” jest dla Pana/Pani atrakcyjne pod względem merytorycznym i graficznym?
(możliwość wielokrotnego wyboru)
33. Czy Pana/Pani zdaniem dziełem sztuki może być już sama koncepcja, czy musi to być coś skończonego, dostępnego dla odbiorcy?
34. Czy uważa Pan/Pani, że streetart zasługuje na miano sztuki?
35. Czy uważa Pan/Pani design za sztukę?
36. Czy uważa Pan/Pani reklamę za sztukę?
37. Czy uważa Pan/Pani, że sztuka w przestrzeni publicznej wpływa na pozytywny wizerunek miasta?
38. Czym według Pana/Pani jest dzieło artystyczne? Która z definicji jest najbardziej adekwatna?
39. Jakie są źródła Pana/Pani kontaktu z kulturą i sztuką?
(możliwość wielokrotnego wyboru)
40. Czy otrzymuje Pan/Pani informacje o zmianach w Statucie ZPAP sugerowanych przez Zarząd Główny, Zarząd Okręgów i członków ZPAP?
41. Czy uważa Pan/Pani, że wystawy organizowane przez ZPAP powinny łączyć młode i starsze pokolenie twórców?
42. Czy sądzi Pan/Pani, że nowe dyscypliny w sztuce wpływają pozytywnie na promocję kultury w Polsce i na poziom zainteresowania sztuką?
43. Czy sądzi Pan/Pani, że nowe kierunki kształcenia (np. nowe media) doprowadzą do radykalnego ograniczenia dofinansowania tradycyjnych kierunków uczelni artystycznych (np. malarstwo, rzeźba)?
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę, by ZG ZPAP na bieżąco informował Państwa o swojej działalności, bardzo prosimy o podanie adresu e-mail:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service