KHAI BÁO TẠM VẮNG ONLINE
Yêu cầu:
- Sinh viên vắng mặt tại KTX ngắn ngày hay dài ngày đều bắt buộc phải báo vắng online.
- Tuy nhiên, đối với sinh viên vắng mặt dài ngày liên tục (từ 7 ngày trở lên) phải kèm theo đơn xin vắng mặt và gửi Quản lý tầng. Trường hợp sinh viên không có mặt tại KTX thì có thể gửi đơn qua email/group chat cho Quản lý tầng.
- Sinh viên vắng mặt dài ngày nhưng không làm đơn báo vắng, Quản lý tầng sẽ đề xuất trừ điểm (mục A4) hoặc lập biên bản làm cơ sở thanh lý hợp đồng trước hạn.
Mã số sinh viên *
Đối với sinh viên trường ngoài, sử dụng Mã lưu trú gồm 7 ký tự do KTX cấp (Ví dụ: 20YDS01)
Họ và tên sinh viên *
Số phòng *
Ngày bắt đầu vắng *
Yêu cầu sinh viên nhập Ngày bắt đầu vắng >= Ngày khai báo. Sinh viên khai báo không đúng, KTX xem như sinh viên chưa thực hiện khai báo tạm vắng
MM
/
DD
/
YYYY
Ngày có mặt trở lại KTX *
Yêu cầu sinh viên nhập Ngày có mặt trở lại KTX >= Ngày bắt đầu vắng. Sinh viên khai báo không đúng, KTX xem như sinh viên chưa thực hiện khai báo tạm vắng
MM
/
DD
/
YYYY
Lý do vắng *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM. Report Abuse