ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સંઘના સભ્ય થવા માટેનું અરજીપત્રક
પ્રતિ,
આચાર્યશ્રી,
શ્રી અને શ્રીમતી પી. કે. કોટાવાલા આર્ટ્સ કોલેજ, પાટણ.

સાહેબશ્રી,
મને શ્રી અને શ્રીમતી પી. કે. કોટાવાલા આર્ટ્સ કોલેજ, પાટણના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સંઘના સભ્ય બનાવવા વિનંતી છે. મારી વિગતો નીચે પ્રમાણે છે.

ખાસ નોંધ : -
- ફોર્મ અંગ્રેજીમાં ભરી શકાશે.
- કોલેજની સ્થાપનાથી લઇ અત્યારસુધીના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ અહીં નામ નોંધાવી શકશે.
- અહીં નામ નોંધાવનાર પાસેથી સંસ્થાને કોઈ આર્થિક સહાયની અપેક્ષા નથી.
નામ :
Your answer
પદવી (ડીગ્રી) :
Required
રોલ નંબર :
જો યાદ હોય તો
Your answer
વિષય :
શૈક્ષણિક વર્ષ :
છેલ્લી ડીગ્રી મેળવ્યાનું વર્ષ. (ex. 2016-17)
Your answer
સરનામું :
Your answer
હાલનો અભ્યાસ, નોકરી/વ્યવસાય કે અન્ય પ્રવૃત્તિ :
હાલ તમે જે ઉચ્ચ શિક્ષણ, સરકારી કે પ્રાઇવેટ નોકરી અથવા જે કામ, વ્યાપાર કે વ્યવસાય કરતા હોય અહીં જણાવો.
Your answer
નોકરીનું સરનામું :
Your answer
મોબાઈલ નંબર :
Your answer
ઈ-મેઈલ :
Your answer
નોંધ :
- ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સંઘની મીટીંગ કરવામાં આવશે ત્યારે આપને જાણ કરીશું, મીટીંગમાં અચૂક હાજર રહેવા વિનંતી.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms