Biznesa spēle "UpSales"

“UpSales”
PAPILDUS PRODUKTU / PAKALPOJUMU PĀRDOŠANA

Kas ir “UpSales”?
Tā ir spēle - trenažieris, kuru var izmantot darbinieku apmācībām, trenējot un izkopjot viņa pakalpojumu un produktu pārdošanas prasmes. Spēle dod priekštatu par pārdošanas mehānismiem

Spēlē ir iekļauts vienkāršs un precīzs algoritms kā piedāvāt klientam produktu, kurš būs:
• klientam interesants un vajadzīgs
• ir balstīts klienta vajadzībās nevis pārdevēja priekšstatos par labu produktu
• ir loģisks papildinājums klienta izvēlētajam pamat-pirkumam

Spēlējot spēli “UpSales”, dalībnieki paši izvēlās ar kādām produktu/preču grupām viņi spēlēs.

Spēles gaitā spēlētāji trenē pārdošanas un papildus pārdošanas algoritmu, kurš sastāv no:
• Produkta definēšanas – noteikt pamatproduktu un saistīto produktu loku.
• Jautājumu uzdošanas – uzdot jēdzīgus jautājumus, kuri virza klientu uz lielāku pirkumu
• Klienta atbilžu saklausīšana – dzirdēt un izmantot tieši to, ko saka klients, neinterpretējot
• Piedāvājuma izteikšana – piedāvāt produktu precīzi reaģējot uz klienta vajadzību
• Argumentēšana – prast argumentēt, precīzi izmantojot klienta vērtības
• Iebildumu uzklausīšana – sadzirdēt un izprast klienta iebildumus
• Iebildumu apiešana – apiet iebildumus, nekonfrontējošā veidā

Spēles rezultāti
• Spēles dalībnieki izveidojuši un testējuši argumentu bāzi.
• Spēles dalībnieki pārbaudījuši jēdzīgo klientam uzdodamo jautājumu apjomu.
• Dalībnieki automātiski pielieto algoritmu, kas ļauj piedāvāt produktu un papildus produktu jebkuram klientam.
• Spēj nokomunicēt klientam papildus produkta noderīgumu.
• Dalībnieki prot apiet klienta iebildumus, neaizkaitinot un nepretojoties klienta viedoklim.
• Savstarpējā pārdošanas pieredzes apmaiņa un saliedēšanās.

Kam domāta “UpSales” spēle?
• Tirdzniecības un servisa personāls.
• Pārdošanas vadītāji un vadītāji, kuri iesaistīti pārdošanas sistēmas izveidošanā.
• Uzņēmuma darbinieki, kuriem nepieciešams iegūt priekšstatu par pārdošanu

Spēles detaļas, 6.st. apmācības
• 3.decembrī no plkst. 9:00 – 12:00
• 4.decembrī no plkst. 9:00 – 12:00
• Dalībnieku skaits: 20 cilvēki.

Apmācības vadīs: Nordic mācību centra lektori

Rēģistrācijas links: https://ej.uz/LatgalesPasakumi
VĀRDS UZVĀRDS *
ORGANIZĀCIJAS NOSAUKUMS *
TĀLRUNIS *
EPASTS *
REĢISTRĒJOTIES PASĀKUMAM ES PIEKRĪTU
1. Reģistrējoties dalībai pasākumā (turpmāk – Pasākums), Uzņēmums piekrīt, ka Pasākuma norises laikā Uzņēmuma pārstāvis (turpmāk – Dalībnieks) var tikt fotografēts un filmēts. Organizators ir tiesīgs video un fotofiksācijas rezultātā radīto materiālu kopumā vai pa daļām izmantot jebkāda veida informēšanai par Pasākuma norisi. Dalībnieks ir informēts, ka Organizators izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir arī tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt no Organizatora informāciju par trešajām personām, kurām nodotas tiesības izmantot video un/vai fotofiksācijas rezultātā radīto materiālu. Dalībnieks var iebilst pret šajā sadaļā noteiktajām darbībām un pieprasīt pārtraukt materiālu publicēšanu tikai gadījumā, ja konkrētajā fotogrāfijā Dalībnieks ir tieši identificējams, un Organizatoram ir tehniski iespējams dzēst konkrēto Dalībnieku un/vai neizmantot konkrēto fotogrāfiju.
2. Reģistrējoties Pasākumam, Dalībnieks nodod Organizatoram šādus savus datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs. Dalībnieks, reģistrējoties Pasākumam, apliecina savu brīvu gribu dalībai pasākumā, kā arī izsaka piekrišanu Dalībnieka datu apstrādei ievērojot Pasākuma norisei nepieciešamo apjomu, mērķi un termiņu.
3. Organizators apliecina, ka Dalībnieka iesniegtie dati tiks glabāti, apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, kādā tas nepieciešams Pasākuma norisei un Dalībnieku uzskaites kontrolei, bet ne ilgāk kā 1 gadu pēc Pasākuma norises.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy