Deklaracja Członkowska Warsaw Masters Team
Ja niżej podpisany(a), zgłaszam swój akces do Stowarzyszenia "Warsaw Masters Team"
z siedzibą w Warszawie i zobowiązuję się:
1. Do zapoznania się i przestrzegania statutu Stowarzyszenia WMT oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2. Do wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości 100 zł na rachunek bankowy
PEKAO SA nr 77 1240 1109 1111 0010 4445 0190 z dopiskiem „składka członkowska za rok ……..….”.
Wyrażam zgodę na niekomercyjne wykorzystywanie wizerunku mojej osoby do celów informacyjnych i promocyjnych Stowarszyszenia.
W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu WMT, zobowiązuję się do złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu.
Dane osobowe
imię *
Your answer
nazwisko *
Your answer
rok urodzenia *
zapis czterocyfrowy np. 1969
Your answer
adres e-mail *
Your answer
adres zamieszkania *
kod, miejscowość, ulica nr domu / nr lokalu
Your answer
oświadczenie *
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Warsaw Masters Team z siedzibą w Warszawie na cele związane z moim członkostwem w Stowarzyszeniu WMT a także z umożliwieniem mi wykonywania wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz Statutu Stowarzyszenia WMT uprawnień przysługujących mi jako członkowi Stowarzyszenia WMT. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe przekazane wraz z niniejszą Deklaracją Członkowską WMT zostały podane dobrowolnie.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy