Anmälan Why PwC Linköping
Den 8 november 18.00-21.30 kommer Why PwC-turnén till Linköping!

Plats: Forumteatern (Kårhuset Kollektivet)

Anmäl dig nedan senast den 1 november!

Vid frågor, kontakta: ingrid.setterberg@pwc.com

Why PwC?
Namn *
Your answer
E-postadress *
Your answer
Universitet *
Utbildning *
Specificera eventuella matpreferenser
Your answer
Buss från Örebro och Jönköping
Hantering av personuppgifter
Då du uppgett att du önskar delta i vårt event kommer PwC att behandla dina personuppgifter för att upprätta en deltagarlista. Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose PwC:s berättigade intresse av att genomföra marknadsaktiviteter för en begränsad krets och kunna följa upp vilka som deltagit vid aktiviteten. De personuppgifter som behandlas i deltagarlistan är namn och kontaktuppgifter samt andra uppgifter som kan vara av intresse för genomförandet av aktiviteten. Deltagarlistan kommer att användas för administration kopplat till det specifika tillfället. Deltagarlistan sparas under en period för administration och uppföljning i högst sex (6) månader. Deltagarlistan kan även i förekommande fall komma att utgöra underlag vid PwC:s redovisning i bokföringssammanhang av eventuell representation.
Integritetspolicy: http://www.pwc.se/sv/om-pwc/integritetspolicy.html

© 2017 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PwC. Report Abuse - Terms of Service