Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn na lata 2017 - 2025
Szanowni Państwo!

Gmina Tuszyn przeprowadza obecnie badanie mobilności mieszkańców. Realizowane jest ono za pomocą niniejszej ankiety, do wypełnienia której zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania z poniższej ankiety. Jest ona całkowicie anonimowa. Wyniki ankiety będą gromadzone i wykorzystywane przez firmę EKO - GEO GLOB w celu opracowywania Planu Zrównoważonej mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn.


Co to jest Plan Mobilności?

Plan Mobilności (PM) jest dokumentem, który określa zakres działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodem i wybór transportu publicznego jako głównego środka transportu w codziennych podróżach. Plany mobilności ustalają długoterminową strategię zarządzania oraz promowania zrównoważonego transportu poprzez konkretne, pozytywne działania. Realizacja założeń „Planu Zrównoważonej Mobilności dla gminy Tuszyn” pozwoli na zmniejszenie liczby podróży wykonywanych samochodem na rzecz przemieszczania się komunikacją zbiorową lub pojazdami przyjaznymi środowisku.

Płeć *
Required
Grupa zawodowa *
Required
Jak podróżuje Pani/Pan po gminie ? *
Required
Jaki jest główny cel Pani/Pana podróży? (maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
Jak często korzysta Pani/Pan z usług autobusów, przewoźników prywatnych, minibusów w podróżach ? *
Required
Jakie są przyczyny wyboru przez Panią/Pana przewoźników prywatnych, minibusów w podróżach ? (maksymalnie 2 odpowiedzi) *
Required
Jak ocenia Pani/Pan dostępność miejsc parkingowych w Gminie ? *
Required
Jak często korzysta Pani/Pan z roweru? *
Required
Jak ocenia Pani/Pan dostępność ścieżek rowerowych? *
Required
Czy według Pani/Pana istnieje konieczność tworzenia nowych ścieżek rowerowych? *
Required
Czy jeśli stacje rowerowe/"parkingi" dla rowerów znajdowałyby się w pobliżu twojego miejsca pracy/nauki częściej korzystałaby/korzystałby Pani/Pan z tego środka transportu? *
Required
Czy jeśli punkty przesiadkowe znajdowałyby się bliżej przystanków autobusowych częściej korzystałaby/korzystałby Pani/Pan z komunikacji zbiorowej ? *
Required
Jakie cechy komunikacji zbiorowej musiałby ulec poprawie, aby zdecydował/a się Pan/Pani na podróżowanie środkami komunikacji zbiorowej na terenie gminy (maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
Proszę podać powody podróżowania samochodem na terenie gminy (maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
Jak ocenia Pan/Pani plany utworzenia systemu parkingów Park&Ride, Bike&Ride w Gminie ? *
Required
Proszę o wskazanie największych problemów związanych z transportem (transport samochodowy, rowerowy, zbiorowy) na terenie Gminy Tuszyn *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service