Mreža raziskovalcev družinske medicine

Vabimo Vas, da se včlanite mrežo raziskovalcev družinske medicine (MRDM). Ustanovile so jo raziskovalne skupine Zavoda za razvoj družinske medicine ter Kateder za družinsko medicino iz Ljubljane in Maribora so ustanovile Mrežo raziskovalcev družinske medicine (MRDM). MRDM bo zagotavljala pridobivanje kakovostnejših podatkov o obremenjenosti, vsebini in dela, načinu obravnave bolnikov in izidih zdravljenja. Na podlagi tega bo omogočila temeljitejše in bolj zanesljive analize našega dela, kar bo predstavljalo trše temelje za izboljševanje pogojev ter kakovosti našega dela. Omogočila bo tudi odmevne objave, ki bodo še naprej zagotavljale mednarodni sloves slovenske družinske medicine. Skrbniki MRDM bodo vodje raziskovalnih skupin, to so trenutno Mateja Bulc, Zalika Klemenc-Ketiš in Janko Kersnik.

MRDM bo sestavljena iz ambulant zdravnikov, ki jih zanima zbiranje podatkov za raziskave na področju družinske medicine, koordinirane s strani ene od treh raziskovalnih skupin družinske medicine. Obenem bodo vključeni raziskovalci lahko sodelovali pri uporabi podatkov za analize, potrebne za različne prispevke s področja dela družinske medicine. Člani MRDM bo obdobno, vendar vsaj enkrat letno seznanjeni s stanjem raziskovalne dejavnosti na področju družinske medicine v Sloveniji, in prispevka MRDM pri tem.

Vključitev je prostovoljna in jo vključeni lahko kadar koli prekine. Z vključitvijo član pristane na to, da bo obveščen o potencialnem sodelovanju v raziskavi. Sodelovanje ni avtomatično, ampak se mora član MRDM o njem odločiti vsakič sproti in sicer na podlagi predhodne seznanitve koordinatorja raziskave seznanitve z možnostjo in načinom sodelovanja. Dostop do članov MRDM bodo imeli za utemeljene raziskave le raziskovalci, včlanjeni v MRDM. Vsak dostop do članov MRDM bodo odobrili skrbniki na podlagi vloge predlagatelja oz. koordinatorja raziskave. Sodelujoči v raziskavi bodo v objavljenih delih omenjeni v zahvali.

Zahvaljujemo se Vam za pripravljenost sodelovati!
Zalika Klemenc-Ketiš

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question