Upitnik o informaciono komunikacionim tehnologijama (IKT) za savjetodavce
Poštovani,

Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) kojemu smo svjedočili posljednjih godina neupitno je prilika za transformaciju načina poljoprivredne proizvodnje. Svrha projekta Erasmus + VIRAL (Vitalizacija važnosti IKT-a u poljoprivrednom učenju) je istražiti stavove poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Rumuniji, Holandiji i Sloveniji o ulozi IKT-a u poljoprivredi.

Istraživanje je anonimno, s različitim dijelovima koji imaju za cilj procijeniti dostupnost IKT-a, vaše korištenje i percepciju IKT-a u savjetodavnim uslugama. Trebat će vam oko 10 minuta da ispunite anketu, a vaši će odgovori doprinijeti boljem razumijevanju važnosti IKT-a u poljoprivredi. Prikupljeni podaci strogo su povjerljivi i analizirat će se samo na razini uzorka.

Objašnjenje: Izraz IKT uključuje bilo koji uređaj ili sistem koji omogućava pohranu, preuzimanje, obradu, prenos i prijem informacija. Dakle, IKT uključuje ne samo uređaje (računari, mobilni uređaji, radio, televizija ...), već i mrežu (World Wide Web) i razne aplikacije, procese, usluge i komunikacijske vještine.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Demografski podaci
Država *
Regija *
Pol *
Starost: *
Koji je najviši stepen obrazovanja koji ste završili: *
Imate li kakvu kvalifikaciju u agronomiji/poljoprivredi? *
Da li ste se specijalizirali za savjetodavstvo u poljoprivredi?
Clear selection
1. Navedite metode koje ste vi ili vaša organizacija koristili u širenju informacija *
Da, primenjujemo ovu metodu
Ne, ne primjenjujemo ovu metodu
U posljednje vrijeme povećavamo upotrebu ove metode
U posljednje vrijeme smanjujemo upotrebu ove metode
Nema nedavne promjene u korištenju ove metode
Radio
Televizija
Video
Plakati / posteri
Novine
Leci
Grupni sastanci
Demonstracije - treninzi
Dani polja
Studijska putovanja
Posjete farmama
Uredski pozivi
E-mailovi
Mobilno - tekstualne poruke
Mobilno - glasovne poruke
Web stranica
Webinari
E-publikacije
Društveni mediji
Blogovi
2. Da li vaša organizacija zapošljava osobu/tim kompetentnu za IKT inovacije u poljoprivredi? *
3. Prema vašim informacijama, navedite udio poljoprivrednika na vašem području koji imaju pristup internetu? *
4. Jeste li vi/vaša organizacija provodili bilo kakve inicijative za informiranje/obuku za promociju precizne poljoprivrede među poljoprivrednicima na vašem području u posljednjih godinu dana? *
AKO JE DA: koji tip događaja?
5. Da li je vaša organizacija provodila neke savjetodavne aktivnosti za promociju precizne upotrebe poljoprivrede među poljoprivrednicima na vašem području u posljednjih godinu dana? *
AKO JE ODGOVOR DA: koja vrsta savjetovanja?
Clear selection
6. Sljedeća tabela navodi postojeće tehnologije koje se već koriste u poljoprivredi. Koje su od njih već u upotrebi ili su potencijalno važne za poljoprivrednu zajednicu na vašem području? *
Tehnologija se već koristi u poljoprivrednoj zajednici
Najmanje važno
Manje važno
Neutralno
Važnije
Najvažnije
Agro-meteorološka stanica (mjerenje temperature, vjetra, kiše, vlage, zračenja, pritiska…)
Aplikacije (npr. vrijeme, upotreba mašina/strojeva, podaci o tržištu)
Poljoprivredne primjene u ratarskoj proizvodnji (osiguravaju ih proizvođači agro-hemikalija ili mašina/strojeva, npr. Bayer, New Holland, itd.)
GPS (oprema za preciznu poljoprivredu, npr. precizna gnojidba ili uređaji za automatsku vožnju)
Senzori (za osjetljivost okoliša i karakteristika biljaka)
Izrada digitalnih karata (uzorci tla, satelitski podaci itd.)
Poljoprivredni dron (za posmatranje biljaka ili ciljne operacije na određenim lokacijama, ili čak pojedinačne biljke)
Precizni sistemi za navodnjavanje
Precizne tehnologije gnojidbe
Precizna tehnologija obrade tla i sjetve
Precizne tehnologije prskanja
Proširena stvarnost (npr. smart naočale ili slični uređaji za bolje vizualne i ekološke informacije)
Upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom i informacioni sistemi (softver za snimanje radnih tokova, podrška odlučivanju itd.)
Ostalo:
7. Molimo pročitajte sljedeću listu izjava i navedite u kojoj se mjeri slažete ili ne slažete s njima *
Slažem se u potpunosti
Slažem se
Neutralno
Ne slažem se
Ne slažem se u potpunosti
Radije učim sam/a
Generalno bih se osjećao u redu isprobavajući nešto novo na računaru
Osjećam prijetnju od pomisli da moram koristiti računar
Izbjegavam korištenje računara kad god mogu
Pristup internetu ključan je za modernu poljoprivredu
U poljoprivredi bismo trebali koristiti IKT jer živimo u informatičkom društvu
Vrijeme provedeno za računarom, vrijeme je dobro provedeno
Korištenje IKT-a zahtijeva visoko razvijene vještine/znanja
Osjećam se prilično samouvjereno kada radim sa IKT uređajima
Mislim da upotreba IKT-a može poboljšati moj prihod od poljoprivrede
Mislim da upotreba IKT-a može poboljšati zaštitu okoliša
Želio bih znati više o primjeni IKT-a u poljoprivredi
IKT u poljoprivredi pomoći će razvoju poljoprivrede kvalifikovane za nadmetanje sa globalnom konkurencijom
Općenito, poljoprivreda sa IKT-om zahtijeva mnogo vremena
Pouzdane informacije teško je pronaći na webu
Sve nadolazeće generacije agronoma trebale bi naučiti o primjeni IKT-a u poljoprivredi kao dijelu svog obrazovanja
Tehnologija motivira novu generaciju poljoprivrednika da ostanu na farmi
Ne razumijem kako ljudi mogu uživati u radu s računarom
Generalno sam prilično dobar s računarom
Samo precizna poljoprivreda može zadovoljiti rastuću globalnu potražnju za hranom
IKT može okupiti poljoprivrednike kako bi podijelili ideje i probleme
Pristup digitalnim medijima/tehnologijama je previše ograničen
Informacije na Internetu vjerovatnije će biti ažurirane
Svako može razviti vještine potrebne za korištenje novih tehnologija
IKT će zamjeniti savjetnike u budućnosti
Web omogućava da informacije budu dostupne u pravom trenutku
Ulaganje u IKT na farmama je gubitak novca
Postoji nedostatak pokrivenosti Internetom
Nema dovoljno sadržaja ili izvora dostupnih u digitalnom obliku na mom jeziku
Dostupne digitalne tehnologije su nepouzdane (ponekad nisu usvojene u našim proizvodnim okolnostima)
Cijena pristupa aplikacijama je previsoka
Postoji nedostatak kompetentnog edukatora o upotrebi IKT-a na farmama
Postoji nedostatak usluga podrške za IKT (popravak i održavanje)
Ulaganje u IKT opremu daleko je previsoko; stoga je primjena pogodna isključivo na velikim farmama
Problem upotrebe IKT-a u poljoprivredi je nedovoljna kompatibilnost različitih sistema
Prednost upotrebe IKT-a u poljoprivredi je pojednostavljenje upravljanja dokumentima
Vidim da IKT u poljoprivredi može smanjiti radno opterećenje poljoprivrednika
8. Prema vašem poznavanju situacije, navedite udio poljoprivrednika na vašem području svjesni postojanja i potencijalnih prednosti upotrebe IKT-a u poljoprivredi? *
9. Prema vašem poznavanju situacije, navedite udio poljoprivrednika na vašem području koji koriste/usvajaju preciznu poljoprivredu? *
10. Navedite ko bi po vašem mišljenju trebalo da uloži više napora u širenju IKT-a u praksi? *
Najmanje važno
Manje važno
Neutralno
Važnije
Najvažnije
Poljoprivrednici
Institucije za istraživanje i razvoj
Industrija - proizvođači IKT-a
Obrazovne institucije
Savjetodavna služba
Poljoprivredna politika s instrumentima kao financijskom podrškom, općim pravnim okvirom itd.
Agrohemijska industrija (proizvođači pesticida i gnojiva)
Dobavljači IKT-a (trgovci)
Udruženja poljoprivrednika
Usluge podrške za IKT (usluge popravka i održavanja)
Ostalo (molimo vas spomenite u komentarima)
11. Navedite od koga ili odakle obično dobijate informacije o IKT-u i o informacijskim rješenjima? (odaberite maksimalno tri navoda ispod) *
Required
12 Jeste li održali neku edukaciju/trening o IKT-u u posljednjih godinu dana? *
AKO DA: Ko je bio edukator/predavač, šta je bila tema?
13. Želite li pohađati trening/edukacijsku sesiju o novim tehnologijama u poljoprivredi? *
AKO DA: Šta bi trebala biti tema i koliko sati bi trajala edukacija?
14. Navedite najprikladniji način prenosa znanja/vještina u vezi s IKT inovacijama u budućnosti *
15. Molimo navedite da li su ulaganja u IKT podržana u okviru Programa ruralnog razvoja/nacionalnog finansiranja/drugih programa? *
16. Mislite li da bi usvajanje IKT-a u poljoprivredi trebalo biti podržano u novom Programu ruralnog razvoja/ acionalnom fondu/drugim programima? *
Komentari, opciono:
Ocjenite upitnik (1–5 zvjezdica) *
Captionless Image
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Универзитет у Бањој Луци. Report Abuse