Wolontariusze Lech Cup & Conference 2018
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefon kontaktowy *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
W ilu Lech Cup&Conference uczestniczyłaś/eś jako wolontariusz? (Twoja odpowiedź pomoże nam dopasować dla Ciebie odpowiednie zadania)
Gdzie aktualnie mieszkasz? (Twoja odpowiedź pomoże nam dopasować dla Ciebie odpowiednie zadania)
Czy posiadasz prawo jazdy? (Twoja odpowiedź pomoże nam dopasować dla Ciebie odpowiednie zadania)
Jakimi językami się posługujesz? (Twoja odpowiedź pomoże nam dopasować dla Ciebie odpowiednie zadania)
podstawowy
przeciętny
dobry
bardzo dobry
Angielski
Niemiecki
Hiszpański
Portugalski
Rosyjski
Włoski
Inny/żadnym (jaki - napisz w "Dodatkowych informacjach" na końcu)
Wpisz swoją dyspozycyjność na CZWARTEK 29.11.2018r. (PRZYGOTOWANIA)
Wpisz swoją dyspozycyjność na PIĄTEK 30.11.2018r. (LECH CONFERENCE)
Wpisz swoją dyspozycyjność na SOBOTĘ 01.12.2018r. (LECH CUP)
Wpisz swoją dyspozycyjność na NIEDZIELĘ 02.12.2018r. (LECH CUP)
Rozmiar koszulki (męski krój) *
Dodatkowe informacje - coś, co chcesz dodać, a nie było na to miejsca w formularzu wyżej np. inny język/brak umiejętności lingwistycznych lub że coś szczególnie chciałabyś/chciałbyś robić podczas wydarzenia :)
Your answer
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kolejorz" z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60 320, zwanym dalej Organizatorem oraz na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora (np. Lech Cup & Conference, bieżące aktywności).
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą sms informacji o przyszłych imprezach Organizatora (np. Lech Cup & Conference, bieżące aktywności).
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kolejorz" z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60 320 (dalej: my). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: inspektorodo@lechpoznan.pl. Twoje dane osobowe zawarte w formularzy zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa w imprezie Lech Cup & Conference 2018 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Jeżeli w formularzu zaznaczyłeś którąkolwiek ze zgód, Twoje dane w tym zakresie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (dane zwykłe - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Twoje dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, udzielić Ci rabatów finansowych, wykonywać rozliczenia finansowe, przeprowadzić działania marketingowe w tym konkursy. 3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom: - osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; - podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych 4. Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi. 5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.W przypadku zaznaczenia zgody na przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej oraz sms, informacji o naszych przyszłych imprezach, na nieodpłatną publikację wizerunku możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Twoich danych osobowych. 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie Lech Cup & Conference 2018. 8. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service