वार्षिक अहवाल २०१८-२०१९ ( प्रपत्र -अ )
Email address *
प्राचार्याचे दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी क्रमांक *
महाविद्यालयाचे नाव व संकेतांक *
महाविद्यालयाचे संकेतस्थळ *
स्थापना वर्ष *
विद्याशाखा ( पदवी व पदव्युत्तर )
प्राचार्याचे नाव *
नॅक दर्जा
अध्यापकांची एकुण संख्या ( कंत्राटी व घडयाळी तासावरील अध्यापक वगळून )
शिक्षकेत्तर कर्मचा-याची संख्या वर्ग ( अनुदानित व विनाअनुदानित )
विध्यार्थी संख्या विद्याशाखानिहाय ( कला , वाणिज्य, विज्ञान पदवी व पदव्युत्तर )
महाविद्यालय २(एफ) आणि / १२ (बी) चे मिळाले आहे काय ?
विविध वित्तीय संस्था कडून प्राप्त झालेले अनुदान
ग्रंथालयाची ग्रंथ संख्या
राष्टीय छात्रसेना एकुण विध्यार्थी संख्या -मुले
राष्टीय छात्रसेना एकुण विध्यार्थी संख्या -मुली
राष्टीय सेवा योजना एकुण विध्यार्थी संख्या -मुले
राष्टीय सेवा योजना एकुण विध्यार्थी संख्या -मुली
वसतिगृहातील विध्यार्थी संख्या -मुले
वसतिगृहातील विध्यार्थी संख्या -मुली
महाविद्यालयाचा वार्षिकांक प्रकाशित झाला असल्यास वार्षिकांकचे नाव ( सन २०१८-२०१९)
विद्यापीठ मान्यता प्राप्त संशोधन केंद्र ( विषयनिहाय )
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy