ŽÁDOST O PRONÁJEM MĚSTSKÉHO BYTU VE FRÝDLANTU
Informace pro žadatele:

Žádosti jsou zpracovávány bytovou komisí, která je poradním orgánem Rady města Frýdlant (složení: ředitelka BHF, místostarosta, pracovník sociálního odboru, člen rady, zastupitel). Komise se schází minimálně dvakrát ročně. Komise vytvoří pořadí žadatelů podle kritérií např. mimořádná situace (sociální, zdravotní), potřeba služebního bytu apod.

Pokud je ve městě připraven volný městský byt, na nejbližším jednání rady města (rada zasedá jednou za dva týdny) jsou žádosti individuálně posouzeny, přihlédne se k doporučení komise a rada města rozhodne o přidělení bytu.

Po vyplnění tohoto formuláře, OBDRŽÍTE VYPLNĚNÉ ODPOVĚDI MAILEM. JE NUTNÉ ŽÁDOST VYTISKNOUT, PODEPSAT A ODEVZDAT OSOBNĚ na Bytovém Hospodářství Frýdlant. Dále doporučujeme přiložit Potvrzení o plnění finančních závazků vůči městu Frýdlant.

Žádosti přijímá a spravuje Bytové hospodářství Frýdlant, p. o., Novoměstská 1065, 464 01 Frýdlant
tel. 482 312 199 www.bhf.cz DS b362sqv
Email address *
Jméno *
Příjmení *
Telefon
Datum narození *
Státní občanství
Rodinný stav
Trvalý pobyt *
Současné bydliště *
Zaměstnavatel
Pracovní zařazení
Seznam osob, které se budou se žadatelem stěhovat do bytu: *
Jméno a příjmení každé osoby, poměr k žadateli, Datum narození osoby Zaměstnavatel (pokud je)
Údaje o současném bydlení žadatele: *
Bydlím
O jaký byt máte zájem *
Required
Důvody, proč žádám o obecní byt (zaškrtněte všechny, které se Vás týkají): *
Required
Další důvody, proč žádáte o byt
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy