Borang Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan Majlis Perbandaran Selayang

Soal selidik ini bertujuan mendapatkan maklumbalas dari pelanggan terhadap perkhidmatan Majlis Perbandaran Selayang yang merangkumi perkhidmatan Perancang Bandar, Kawalan Bangunan, Kawalan Perniagaan, Penilaian Harta dan Pengendalian Aduan Awam.

Kajian ini akan membantu pihak pengurusan MPS meningkatkan kualiti perkhidmatan kami demi kepuasan pelanggan.

Nota: SEMUA MAKLUMAT ADALAH TERPELIHARA DAN BAGI TUJUAN KAJIAN SAHAJA

TERIMA KASIH di atas kerjasama dalam menjayakan kajian ini.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question