แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
ชื่อสถานศึกษา *
Your answer
สังกัด *
Your answer
ผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู
ให้รายงานข้อมูลเฉพาะกิจกรรมสัปดาห์วันครูที่สถานศึกษาจัดขึ้น
1. กิจกรรมสาธารณประโยชน์
1.1 การทำความสะอาดสถานศึกษา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
Your answer
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Your answer
จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม
Your answer
ผลการจัดกิจกรรม
Your answer
1.2 การทำความสะอาดชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
Your answer
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Your answer
จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม
Your answer
ผลการจัดกิจกรรม
Your answer
1.3 การปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
Your answer
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Your answer
จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม
Your answer
ผลการจัดกิจกรรม
Your answer
1.4 การบริจาคโลหิต
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
Your answer
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Your answer
จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม
Your answer
ผลการจัดกิจกรรม
Your answer
1.5 อื่น ๆ
ระบุกิจกรรม
Your answer
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
Your answer
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Your answer
จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม
Your answer
ผลการจัดกิจกรรม
Your answer
2. กิจกรรมกำหนดคำขวัญวันครูเป็นคำขวัญประจำสถานศึกษาตลอดปี 2562 เป็น "หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา" (One slogan One school : OSOS)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
Your answer
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Your answer
จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม
Your answer
ผลการจัดกิจกรรม
Your answer
3. กิจกรรมชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
Your answer
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Your answer
จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม
Your answer
ผลการจัดกิจกรรม
Your answer
4. กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก การเยี่ยมเยือนครูในสัปดาห์วันครู
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
Your answer
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Your answer
จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม
Your answer
ผลการจัดกิจกรรม
Your answer
5. ปัญหาและอุปสรรค
Your answer
6. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service