สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จัดอบรมการรู้สารสนเทศ รายวิชา GE111: Value of Graduates วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2559 วันละ 2 รอบ รอบแรก ตั้งแต่เวลา 9.30-11.00 น. และรอบสอง ตั้งแต่เวลา 14.30–16.00 น. นักศึกษาที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าอบรม รอบละไม่เกิน 80 คน

สถานที่อบรม ณ ห้อง Cyber Center ชั้น 3 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
  วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
  Please enter one response per row
  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ: กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนอบรม GE111 หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2559

  คลิก Submit เพื่อเข้าร่วมอบรม