Formularz zgłoszeniowy do udziału w seminarium pn. "Zazielenianie zamówień publicznych na produkty i usługi związane z zielenią miejską, w świetle możliwości wynikających z prawa UE”
25 lutego 2019 r. (poniedziałek), godz. 10:00-15:00

Siedziba Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, przy ul. Trzebnickiej 33 (parter, sala nr 3)

Seminarium realizowane jest przez Fundację Sendzimira w partnerstwie z Europejską Siecią NGO na rzecz Zielonych Zamówień Publicznych oraz Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej a zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 lutego 2019 r. Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają poczęstunek. Koszty dojazdu na spotkanie pokrywają uczestnicy.

Uwaga!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie możliwość wyboru uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń. Po zakończeniu procesu rekrutacji w dniu 18 lutego 2019 r., zakwalifikowani uczestnicy otrzymają ostateczne potwierdzenie udziału w warsztacie.

Imię: *
Your answer
Nazwisko: *
Your answer
Adres e-mail: *
Your answer
Numer telefonu: *
Your answer
Miejsce pracy (jednostka, wydział, zespół): *
Your answer
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Sendzimira z siedzibą przy ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki; KRS 0000316743; NIP 513 017 79 23; REGON 120808077.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: office@sendzimir.org.pl, bądź pod numerem tel. 22 350 67 68.

Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proces przetwarzania Państwa danych jest oparty na wyrażeniu zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu zakończenia i ostatecznego rozliczenia projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo sprostować, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie Państwa danych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: office@sendzimir.org.pl lub pod numerem tel. 22 350 67 68.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą publikowane na stronach internetowych Fundacji Sendzimira, nie będą udostępniane innym organizacjom ani osobom trzecim, nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Mogą one jednak zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dane osobowe dotyczące osób biorących udział w realizacji projektu mogą być przekazywane przez Fundację Sendzimira Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest Instytucją wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Instytucja Wdrażająca może przetwarzać przekazane dane w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POIiŚ 2014-2020, a także w celach archiwalnych i statystycznych.

Wysłanie zgłoszenia na warsztat jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Sendzimira. Report Abuse - Terms of Service