แพะป่าเหียงเทรล 2560 (Phae Pa Hiang Trail 2017)
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560
Monday, 2nd January 2017
ข้อมูลส่วนตัว (Personnel Information)
ชื่อ - นามสกุล (Name - Family Name)
Your answer
เลขที่บัตรประชาชน / Passport No.
Your answer
สัญชาติ / Nationality
Your answer
วัน เดือน ปี เกิด (Date of Birth)
MM
/
DD
/
YYYY
เพศ (Gender)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (Contact Number)
Your answer
ที่อยู่ (Address)
Your answer
Email address
Your answer
ชื่อที่จะพิมพ์ลงบน BIB (BIB Name)
Your answer
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ยามฉุกเฉิน (Emergency Contact Person)
Your answer
ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามารถติดต่อได้ยามฉุกเฉิน (Emergency Contact Person's Relationship)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ยามฉุกเฉิน (Emergency Contact Person's phone number)
Your answer
การเลือกระยะวิ่ง (Distance Sedance)
เลือกระยะวิ่ง
เลือกขนาดเสื้อที่ระลึก (T-Shirt Size)
ขนาดเสื้อ ชาย-หญิง (Unisex T-Shirt Size Chart)
เสื้อวิ่ง (ชาย,หญิง) -- ตาราง Size อยู่ด้านล่าง (Unisex T-Shirt: Size Chart is below.)
คำรับรองของผู้สมัคร
1.
ข้าพเจ้ารับทราบว่าเงินค่าสมัครนั้นเมื่อได้ทำการชำระมายังช่องทางที่ผู้จัดกำหนดแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกรณี ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาวิ่งด้วยตนเองได้ สามารถนำสิทธิ์การวิ่งมอบให้กับบุคคลอื่นได้ โดยจะต้องแจ้งแก่ผู้จัดงานให้ทราบไม่ต่ำกว่า 45 วันก่อนวันแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงาน และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครยังสามารถส่งผลให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์การวิ่งไม่มีสิทธิ์ในการชิงรางวัลตามประเภทที่ได้รับสมัคร

2.
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงซึ่งข้าพเจ้ามีสภาพสมบูรณ์พร้อม และสามารถวิ่งในประเภทที่ลงสมัครและจะปฏิบัติตามกฏกติกาทุกประเภทโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อนระหว่างการแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัด และยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขัน และถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยสืบเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยใดๆทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตาม ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่าจะไม่มีการคืนค่าสมัครให้แก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้น

การโอนเงินค่าสมัคร
กรุณาโอนค่าสมัครตามระยะทางที่คุณเลือก เข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี: น.ส. ขจรพร กิตติโสภณ และ นาย นิคม ต้องใจ
เลขที่บัญชี: 015 - 8 66633 - 2
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
กรุณาโอนเงินค่าสมัครหลังจากได้รับอีเมล์ยืนยัน ภายใน 3 วัน โดยแนบ หลักฐานการโอนเงินมาที่ PPH.Trail@gmail.com

Please transfer money according to your selection above to the following account.
Bank: Kasikorn BANK
Account Name: Kajohnporn Kittisobhone and Nikom Tongjai
Account Number: 015 - 8 66633 - 2
Account Type: Saving Account
Please transfer within 3 days after receiving "Confirmation Letter" from us.

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่
อีเมล์: PPH.Trail@gmail.com
เฟซบุ้ค PPHT: http://m.me/PPHTrail
โทรศัพท์: 089-1319210 (นิคม) 085-6826909 (เจ)

Any inquiries, please contact PPHT Admin,
Email: PPH.Trail@gmail.com
PPHT FB Page: http://m.me/PPHTrail
Tel: +66-85-682-6909 (Jay)

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms