Školenia rozhodcov sezóna 2019/2020

Email address *
Chcem sa zúčastniť *
Meno a priezvisko *
Your answer
Dátum narodenia *
Your answer
Adresa trvalého bydliska *
Your answer
Materský klub *
Your answer
E-mail *
Your answer
Mobil *
Your answer
Región *
Licencia *
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov Žiadateľ o rozhodcovskú licenciu v SZFB svojim potvrdením dobrovoľne, slobodne, vážne a zrozumiteľne dáva súhlas v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov združeniu: Slovenský zväz florbalu,Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 31795421 (ďalej len “SZFB”) na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na prihláške na školenie z dôvodu svojej jedinečnej registrácie v Informačnom systéme florbalu, ktorého prevádzkovateľom je SZFB, ďalej pre výlučne vnútorné potreby SZFB na dobu svojej registrácie v SZFB. Taktiež týmto dáva dobrovoľne súhlas SZFB, aby zverejnil osobné údaje žiadateľa v rozsahu: fotografia, meno, priezvisko, dátum narodenia,funkcia na verejných platformách prevádzkovaných SZFB na účel verejného overenia identity žiadateľa na dobu jeho členstva v SZFB. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service