Turn the old Inala skate rink into a public pool
Thay thế sân trượt Inala cũ bằng một hồ bơi công cộng

Our community has almost 50,000 people without a public pool. The Inala Skate Rink has been abandoned for over 16 years. We call on the council to turn this ruin into a free-entry public swimming pool, with the community actively involved in its development.
 
Cộng đồng của chúng ta có gần 50.000 người mà không có hồ bơi công cộng. Sân trượt Inala đã bị bỏ hoang hơn 16 năm. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng thay thế nơi này thành một hồ bơi công cộng miễn phí, với sự tham gia tích cực của cộng đồng trong quá trình phát triển.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Are you interested in being involved in this local  campaign?

Bạn có tham gia diễn đàn hành động cộng đồng không?
(Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Inala Library meeting room, lúc 11 giờ sáng thứ bảy ngày 25 tháng 11.)
*
Required
If you want to be involved in the campaign, please add your mobile number here.

Nếu bạn muốn tham gia vào lần tranh cử này xin vui lòng điền số điện thoại di động của bạn vào đây.
Would you like to hear from the Greens on other issues? 

Bạn có muốn nhận thông tin từ Đảng Xanh về các vấn đề khác không?
Clear selection
What is your name (first & last name)? 

Họ và tên?
*
We might make some yard signs with messages supporting the campaign. If possible, can we have a sign placed in your yard?

Chúng tôi có thể làm một số biển quảng cáo trên sân vườn với thông điệp ủng hộ cuộc tranh cử. Nếu được, chúng tôi có thể đặt một biển quảng cáo trong sân vườn của bạn không?
*
Are there any other local issues that we should be aware of? General or specific, all ideas welcome.

Còn có những kho khăn nào khác trong khu vực mà chúng tôi nên biết? Tất cả các ý kiến của quý vị đều được chúng tôi quan tâm và cân nhắc.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy