สมัครฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลรุ่นที่ 6 ผ่าน LMS โดยสภาเภสัชกรรม  เรียนในช่วงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566- 29 กุมภาพันธ์ 2567                     (4CPE)   โดยสภาเภสัชกรรม จะแจ้ง enroll key ในการเข้า LMS ทันทีที่ท่าน submit google form นี้ กรุณาอ่านหลัง submit....หมดเขตสมัครเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2567   

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้เภสัชกร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการเภสัชกรรมทางไกล

๒) เภสัชกรที่ให้บริการเภสัชกรรมทางไกล สามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มที่สามารถป้องกันและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓) เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้

Email *
เลขใบประกอบวิชาชีพ ภ.  (ระบุเฉพาะตัวเลข) *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ระบุเฉพาะชื่อเท่านั้น) *
นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ ระบุเฉพาะตัวเลข *
สถานที่ทำงานหลักของท่าน *
ท่านอยู่จังหวัดใด (ระบุชื่อจังหวัด) *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse