การลงทะเบียนคนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 30 มิ.ย. 2564
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ขอความร่วมมือคนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 30 มิ.ย. 2564 กรอกแบบฟอร์มเพื่อเป็นข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอโควต้าในการเดินทางกลับประเทศไทยและออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการเดินทางกลับประเทศไทย (CoE) ให้กับท่าน โดยเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ดำเนินการขอรับหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทย (CoE) ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://coethailand.mfa.go.th/

***ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ในการเดินทางกับสถานทูตฯ อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง***

****ขอให้กรอกข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ ครบถ้วน และถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพราะเมื่อท่านยืนยันการส่งข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ และหากข้อมูลคลาดเคลื่อนอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดได้****

*****เมื่อท่านกดส่งข้อมูลที่ท่านกรอกสำเร็จแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการส่งข้อมูล ข้อมูลของท่านจะอยู่ในระบบ ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลครั้งใหม่ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลและกดส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว*****
Email *
วัน เดือน ปี ที่จะออกเดินทางจากศรีลังกา/มัลดีฟส์ *
MM
/
DD
/
YYYY
วัน เดือน ปี ที่จะเดินทางถึงประเทศไทย *
MM
/
DD
/
YYYY
รหัสเที่ยวบิน เช่น EK549/EK384 QR675/QR836 *
คำนำหน้าชื่อภาษาไทย ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ ตัวอย่างเช่น สมชาย ใจดี *
คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ ตัวอย่างเช่น Somchai Jaidee *
วัน/เดือน/ปีเกิด ตัวอย่างเช่น 01/01/1990 *
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขหนังสือเดินทาง/passport no. ตัวอย่างเช่น AA1234567 *
หมายเลขประจำตัวประชาชน *
เพศ *
ศาสนา *
เมื่องที่พำนัก เช่น โคลัมโบ มาเล่ *
ที่อยู่ในศรีลังกา/มัลดีฟส์ *
หมายเลขโทรศัพท์ในศรีลังกา/มัลดีฟส์ *
จังหวัดที่อยู่ในประเทศไทย *
ที่อยู่ในประเทศไทย *
เบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทย *
ชื่อ-นามสกุลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น สมชาย ใจดี *
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย *
โรคประจำตัว/โรคเรื้อรังที่เป็น (หากมีโปรดเลือกช่อง อื่น ๆ (other) และระบุชื่อโรค เช่น ความดันโลหิตสูง) *
ยาที่ใช้เป็นประจำ (หากมีโปรดเลือกช่อง อื่น ๆ (other) และระบุชื่อยา) *
ประวัติการแพ้ยา อาหาร หรือสิ่งอื่นใด (หากมีโปรดเลือกช่อง อื่น ๆ (other) และระบุชื่อยา อาหารหรือสิ่งอื่นใดที่แพ้ เช่น แพ้อาหารทะเล) *
ประวัติการรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลช่วง 2 เดือนก่อนการเดินทาง (หากมีโปรดเลือกช่อง อื่น ๆ (other) และระบุอาการหรือโรคที่รักษา เช่น ความดันโลหิตสูง) *
ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมเดินทาง *
Required
ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าจะต้องเข้ารับการกักกันโรค (quarantine) ในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน และยอมรับที่จะพักห้องคู่ในระหว่างการกักตัว เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย โดยจะแจ้งให้ญาติทราบว่าไม่ต้องเดินทางมารับข้าพเจ้าที่ท่าอากาศยานเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย *
Required
ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้กระทรวงการต่างประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองและอำนวยความสะดวกส่งกลับภูมิลำเนาในประเทศไทย *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy