แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” ตามความสมัครใจ (สำหรับประชาชน) ในเขตเทศบาลนครรังสิต
ระบบปิดรับการลงทะเบียน

สามารถติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2567-6000
Facebook : เทศบาลนครรังสิต https://www.facebook.com/rangsitcity2016
เว็ปไซต์ : http://rangsit.org/
This form was created inside of Sisaket Rajabhat University. Report Abuse