TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT
- tájékoztatási adatok a Fktv. 15. §-ban foglaltaknak megfelelő kezelése -
Tisztelt Képzésben részt vevő!

A 2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről előírásainak eleget téve ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok továbbításáról, illetve ezen adattovábbítás megtiltásának lehetőségéről:

Az Fktv. 15. §-a alapján a Felnőttképző a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adataira /úgy mint: Képzésben részt vevő személy családi és utóneve(i), születési családi és utóneve(i), születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve(i)/, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.
Az adatszolgáltatást (adatai továbbítását) a képzésben részt vevő személy
- (jelen nyilatkozat kitöltésével) előzetesen írásban
vagy
- a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában
megtilthatja.

A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a Fktv. 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából - elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli.
Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
A felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot.
A személyes adatok továbbításáról, az adattovábbítás megtiltására vonatkozó lehetőségről szóló tájékoztatót megismertem, adataim leírtak szerinti továbbításához hozzájárulok: *
- a személyes adatok Fktv. 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezelése -

A 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:
1.
Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás

Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke

Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig.*

Adatok köre: Jelentkezési lapon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak.


*A résztvevő e-mail címének a nyilvántartása visszavonásig érvényes.
1. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót megismertem, adataim leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok: *
2.
Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától az adatok keletkezésétől számított 8-ik év utolsó napjáig
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.§)

Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig.

Adatok köre: Jelentkezési lapon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.
- Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
- Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.
- A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít.

AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG, NEM VÁLASZTHATÓ, HA NEM JÁRUL HOZZÁ ADATAI KEZELÉSÉHEZ, NEM LEHET A KÉPZÉSBE BEIRATKOZNI.
2. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót megismertem, adataim leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok: *
AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG, NEM VÁLASZTHATÓ, HA NEM JÁRUL HOZZÁ ADATAI KEZELÉSÉHEZ, NEM LEHET A KÉPZÉSBE BEIRATKOZNI.
3.
Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 8-ik év utolsó napja után

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (bejelentett) képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése

Adatkezelés jogalapja: Felnőttképző jogos érdeke

Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napja után visszavonásig.

Adatok köre: 1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok.
3. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót megismertem, adataim leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok: *
Képzés adatai
Képzés megnevezése *
A képzés első képzési napja
MM
/
DD
/
YYYY
Képzés helye *
Képzésben résztvevő személyes adatai
Neme *
Családi és utóneve(i) *
Születési családi és utóneve(i) *
Születési országa *
Születési helye *
Születési ideje *
MM
/
DD
/
YYYY
Anyja neve *
Címe *
Legmagasabb iskolai végzettsége *
Oktatási azonosítója *
Közoktatásban kapott 11 számjegyű azonosító szám (mindig 7-es számmal kezdődik).
Adóazonosító jel *
TAJ száma *
E-mail címe *
Telefonszáma *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of HIDRA Kft.. Report Abuse