GyMik v Černobylu – závazná přihláška
7.6 – 11.6.2020
Jméno a příjmení *
Your answer
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Pohlaví *
E–mail *
Your answer
Jsi studentem? *
Telefonní číslo *
Your answer
Číslo občanského průkazu *
Your answer
Vlastním cestovní pas? *
Číslo cestovního pasu
Your answer
Datum expirace cestovního pasu
MM
/
DD
/
YYYY
Státní příslušnost *
Velikost oblečení *
Velikost obuvi *
Your answer
Viděl/a jsi seriál Černobyl? *
Odesláním tohoto formuláře se závazně přihlašuji na exkurzi GyMik v Černobylu a zavazuji se k zaplacení ceny exkurze. Všechny informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé a jsem si vědom/a, že se v opačném případě vystavuji případným poplatkům nad rámec ceny exkurze. *
Poučení o sběru a uchovávání osobních údajů: Berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, informace o cestovním dokladu, obrazový a zvukový záznam z exkurze, kde můžete být přítomni, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, státní občanství, číslo bankovního účtu. Berete na vědomí, že budeme zpracovávat také Vaše tzv. zvláštní kategorie osobních údajů (číslo občanského průkazu či cestovního pasu), pohlaví, státní občanství, či povolení k trvalému pobytu. Berete také na vědomí, že Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje mohou být při Vaší účasti na exkurzi poskytnuty naším partnerům (organizátorům). Dále berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou ukládány do adresáře na úložišti Google, a jako takové se stávají majetkem společnosti Google. Účel, za kterým budeme zpracovávat Vaše osobní údaje a Vaše zvláštní osobní údaje, je zajištění Vaší účasti na exkurzi a umožnění řádného konání exkurze (včetně ubytování, rozřazení pokojů, splnění věkových limitů určených pořadateli exkurze). Za účelem platby exkurze pak zpracováváme i číslo bankovního účtu. Audiovizuální záznamy z akce mohou být použity ve veřejných médiích za účelem propagace akce. K jiným účelům budou Vaše osobní údaje případně zvláštní údaje poskytnuty jen s Vaším souhlasem. Udělení souhlasu za uvedeným účelem je zcela dobrovolné a poskytuje se na celou dobu trvání vašeho zájmu účasti na exkurzi. Váš nezájem o účast na exkurzi můžete kdykoli sdělit na kontaktní e-mail (gymik.chernobyl@gmail.com). V takovém případě budou Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje vymazány. Souhlas lze kdykoli odvolat, a to zasláním zprávy na kontaktní e-mail (gymik.chernobyl@gmail.com). Odvoláním souhlasu nebude možno Vás zařadit mezi účastníku exkurze, protože nebude moci být zajištěn její řádný průběh. Zároveň máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a k Vaším zvláštním osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji a zvláštními osobními údaji jsou při plnění pracovních povinností vázány mlčenlivostí jak o těchto údajích, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost mlčenlivosti trvá neomezeně i po skončení účasti na exkurzi. Vyjma výše uvedených případů mohou být Vaše osobní údaje a zvláštní osobní údaje v nezbytně nutných případech poskytnuty také subjektům, u kterých nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy