11th Tobacco and Obesity Prevention Summit

Date: Sundy, July 13th, 2014
Time: 8:30AM - 4:30PM
Location: Sharpstown International School
8330 Triola Lane, Houston, TX 77036
*Registration fee: $10 per participant (includes:workshop presentations, free lunch, free t-shirt, team activities & games, and gifts)

Buổi Pinic Hè với chủ đề Sống Lành Mạnh Không Hút Thuốc
CHỦ NHẬT, NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2014
từ 8:30 AM đến 4:30 PM
tại Sharpstown International School - 8330 Triola Lane, Houston, TX 77036

Phí ghi danh $10 Mỹ Kim mỗi em sẽ bao gồm:
- Lớp học bổ ích về sức khỏe và chống hút thuốc lá
- Buổi ăn trưa
- 1 áo t-shirt
- trò chơi hoạt động đồng đội
- Những món quá nhỏ

Quý vị phụ huynh muốn tham dự xin ghi rõ trong đơn ghi danh. Chúng tôi có chương trình sức khỏe về gan dành cho quý vị phụ huynh vào 10 giờ sáng.


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question