นักบินอวกาศ กับ นกขี้โมโห

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน เต็ม 10 คะแนน

  ดูบทความได้ที่ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci7/?p=18054

  นักบินอวกาศ กับ นกขี้โมโห
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question