Diagnos 03
Några rätt kluriga uppgifter på kapitel 1 och 4
Email address *
1. Beräkna!
2 points
Captionless Image
2. Ange det minsta reella tal x för vilket
2 points
Captionless Image
3. Bestäm summan av lösningarna till ekvationen
2 points
Captionless Image
4. Bestäm koordinaterna för punkten P.
1 point
Captionless Image
5. Bestäm cos v då tan v =5/12. *
2 points
6. En cirkel tangerar de positiva koordinataxlarna. Punkten (5, 7) ligger på cirkelns rand. Bestäm cirkelns radie exakt.
2 points
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This form was created inside of Lunds kommun.