การขอศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สพป.ขอนแก่น เขต ๓
คำชี้แจง ขอศึกษาเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สพป.ขอนแก่น เขต ๓
>> หลักสูตร 1 วัน Day Camp (เสาร์ - อาทิตย์) เวลา 08.30 - 16.30 น.
- กรณีที่ 1 จ่ายค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน หัวละ 100 บาท
- กรณีที่ 2 นำอาหารกลางวันมารับประทานเอง (จะต้องใส่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) และต้องจ่ายค่าอาหารว่าง
หัวละ 60 บาท
>> หลักสูตรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อังคาร - ศุกร์) เวลา 14.30 - 16.30 น.
- ค่าอาหารว่าง หัวละ 30 บาท
* ทุกหลักสูตรเปิดรับรุ่นละ ไม่ต่ำกว่า 100 คน
** การแต่งกาย ควรเป็นชุดสุภาพหรือชุดกีฬาประจำสถาบันเนื่องจากต้องทำกิจกรรมภาคสนาม
*** ศูนย์การเรียนรู้ ลดใช้พลังงานฯ หยุดทำการวันจันทร์

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 093 - 4762850 นายเสฏฐวุฒิ ปัดสี นักวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมศึกษา
E-mail Tom.agronomy21@gmail.com
Website www.greenoffice-kkn3.com

name - lass name *
กรอก ชื่อ - นามสกุล พร้อมคำนำหน้า
position *
กรอก ตำแหน่ง
School *
กรอก ชื่อโรงเรียน / สังกัด (โรงเรียน............ อำเภอ..........จังหวัด........... สังกัด สพป./สพม.)
Telephone number *
กรอก เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
Email *
กรอก email address เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมล
Number of teachers and student *
โปรดระบุจำนวนครูผู้ดูแลและจำนวนนักเรียน พร้อมการแนบไฟล์รายชื่อครู - นักเรียน
Required
Course *
กรุณาเลือก หลักสูตรที่สนใจ
Date *
โปรดระบุวันที่ที่จะเข้าร่วมศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service