הצהרת בריאות ותנאי השתתפות לחוגי ופעילויות רשת המתנסים טבעון

  נהלי הרשמה: אנא קראו את הנהלים בעיון ,לתשומת ליבכם- אי חתימה על ההסכם אינה פותרת מעמידה בתנאיו.

  • הרישום והתשלום לחוגי המתנ"ס הינם לכל שנת הפעילות . • שנת הפעילות מתחילה ב- 1.9.2015 ומסתיימת ב- 30.6.2016 • ההשתתפות בפעילות מותנית בהסדרת התשלום לפעילות המבוקשת. • ביטול רישום לחוג יחייב את הלקוח בתשלום פיצוי מוסכם בסך 30 ₪ הכלולים במחיר חוג. • ניתן לבצע רישום רק במידה ואין לאחד מבני המשפחה חוב שלא שולם למתנ"ס, בכל פעילויות המתנ"ס. • המתנ"ס רשאי להוציא משתתף מכל פעילות שלו עקב חוב או אי הסדרת תשלום לכל פעילות שהיא במסגרת המתנ"ס. • אין המתנ"ס מחזיר כספים עבור היעדרויות , אי השתתפות אינה פותרת מתשלום. • המתנ"ס רשאי להפסיק פעילות חוג עקב מס' משתתפים נמוך. • המתנ"ס רשאי להפסיק פעילות של משתתף בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות בלתי הולמת. • ניתן לפרוש מפעילות החוג ע"י מילוי טופס מתאים עד ל 25 בכל חודש (יגבה תשלום עבור חודש ההודעה), ולא יאוחר מה- 28.2 • תתכן גביה נוספת חד פעמית בהתאם לדרישות הפעילות כגון (חומרים, ביטוח, הסעות, תלבושת וכו'). • שיעור ניסיון חינם- רק במידה ולא השתתפת בשיעור נוסף באותו חוג (החל מההשתתפות השנייה חיוב מלא כולל שיעור הניסיון) • הנני מאשר את פרסום תמונת בני/ בתי במידה ויצולם במהלך האירועים / החוגים המתקיימים במסגרת פעילות המתנ"ס ותמונתו/ה תפורסם באתר האינטרנט ובמדיות החברתיות של המתנ"ס והמועצה ומפעם לפעם בעיתונות המקומית.

  הצהרת בריאות

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  שימו לב: לאחר מילוי הטופס, ולחיצה על הכפתור שלח, חובה להמשיך לטופס התשלום. ללא מילוי טופס התשלום ילדכם לא יהיה רשום לחוג או הפעילות המבוקשת.