Sol·licitud per Borsa Jove de Tallers

  DADES SOL·LICITANT

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DADES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL TALLER

  Aquestes dades seran les de contacte que es facilitaran a les persones contractants
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Ajuntament m’informa que les dades facilitades poden ser incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, m’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit presentat a l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic o fer-ho mitjançant el formulari que es troba a la pàgina web de l’Ajuntament: www.santboi.cat
  This is a required question