АНКЕТЕН ЛИСТ-задоволство на бизнис заедницата од застапниците
Почитувани

Една од целите на Царинската управа е постојано усовршување и олеснување на спроведувањето на царинските постапки. Тие цели се насочени кон сите учесници во спроведувањето на царинските постапки. Од таа причина Царинската управа спроведува „Анкета за задоволството на бизнис заедницата од царинските застапници“. Ве замолуваме да биде учесници при спроведување на поставената анкетата со цел заеднички да ги детектираме можните насоки во кои и преку кои ќе постигнеме подобрување на спроведувањето на сите царински постапки.

Однапред благодариме за дадените одговори и Вашето учество.

Царинска управа на Република Македонија
I. Податоци за испитаникот
1. Возраст *
Your answer
Работно место *
Работно искуство *
II. Општи прашања за корисникот на услуги
1. Услугите на царинските застапници ги користите како: *
Доколку сте одговориле со „друго“, наведете во кое својство сте корисник на услугите на царинскиот застапник :
Your answer
2. Во која група на претпријатија е компанијата во која работите: *
3. Колку често ги користите услугите на Царинската управа:
4. Каде најчесто доаѓате во контакт со царинските застапници: *
III. Посебни прашања врзани со услугите кои ги добивате од царинските застапници:
1. Дали сметате дека царинските постапки се доволно јасни, практично објаснети и спроведливи? *
2. Колку време им е потребно на Вашите царински застапници да ја завршат царинската постапка: *
веднаш – до 1 час
неколку часови – до 1 ден
неколку денови
Во гранична царинска испостава
Во внатрешна царинска испостава
3. Што сметате дека е најголем проблем за брзо завршување на царинските постапки: *
Образложете го Вашето мислење:
Your answer
4. Доколку сте корисник на едношалтерскиот систем за добивање на дозволи и одобренија за увоз и извоз (EXIM) или Порталот за електронска комуникација (ПЕК) Ве молиме за Вашето мислење: *
Молиме за Ваши коментари:
Your answer
5. Компанијата во која работите поседува одобрение за поедноставена царинска постапка за: *
6.Доколку имате потреба, на кој начин би пријавиле некоја неправилност во царинското работење? *
Доколку сте одговориле со „ не би пријавил/а никогаш“, образложете зошто: *
7. Службените лица се професионални во извршувањето на работните задачи? *
Образложете го Вашиот одговор:
Your answer
8. Царинската управа секогаш и навреме доставува насоки и соодветни објаснувања/толкувања за примената на одредени царински постапки и воведувањето на нови: *
Образложете го Вашиот одговор:
Your answer
9. Колку често ја користите интернет страната на Царинската управа? *
10. Кои содржини Ви се најкорисни? *
Доколку сте одговориле со „друго“, наведете ја конкретната содржина
Your answer
Забелешки и сугестии за објавените содржини:
Your answer
11. Дали Царинската управа е ефикасна (брза) во спроведувањето на царинската постапка? *
Образложете го своето мислење:
Your answer
12. Што сметате дека треба да се подобри? *
Образложете го своето мислење:
Your answer
13.Ваш предлог за подобрување на услугите кои ги дава Царинската управа: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service