АНКЕТЕН ЛИСТ-задоволство на бизнис заедницата од застапниците

Почитувани

Една од целите на Царинската управа е постојано усовршување и олеснување на спроведувањето на царинските постапки. Тие цели се насочени кон сите учесници во спроведувањето на царинските постапки. Од таа причина Царинската управа спроведува „Анкета за задоволството на бизнис заедницата од царинските застапници“. Ве замолуваме да биде учесници при спроведување на поставената анкетата со цел заеднички да ги детектираме можните насоки во кои и преку кои ќе постигнеме подобрување на спроведувањето на сите царински постапки.

Однапред благодариме за дадените одговори и Вашето учество.

Царинска управа на Република Македонија

  I. Податоци за испитаникот

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. Општи прашања за корисникот на услуги

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  III. Посебни прашања врзани со услугите кои ги добивате од царинските застапници:

  This is a required question
  Во гранична царинска испостава
  Во внатрешна царинска испостава
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question