เสวนา: การค้า ❖ คุณค่า ❖ ย่านเก่า
DATE l วัน: Wednesday, 7 March 2018 l วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
TIME l เวลา: 13:00 - 16:15
Event Address l สถานที่ Auditorium of The Siam Society l หอประชุม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
Contact us l ติดต่อเรา: 02-6616470-3 ext 204/126 และ jarunee@siam-society.org


การรักษาย่านชุมชนเก่าและเมืองเก่าให้ยังคงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ รักษาความหมายทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่และภูมิทัศน์วัฒนธรรม และมีความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว ผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งก็คือนักธุรกิจ ภาคธุรกิจสามารถส่งเสริมอัตลักษณ์ตัวตนของย่านชุมชนเก่าได้ แต่หากภาคธุรกิจขาดความเข้าใจในบริบททางด้านประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของย่านชุมชนเก่าและเมืองเก่า ธุรกิจนั้นก็อาจลดทอนคุณค่าของพื้นที่พิเศษเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดาย

ภาครัฐได้ประกาศเมือง 27 เมือง เป็นเมืองเก่า และกำหนดให้ย่านอีกกว่า 600 ย่าน เป็นย่านชุมชนเก่า เพื่อให้พื้นที่เมืองเก่าและย่านชุมชนเก่าให้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม การเสวนานี้ มีเป้าหมายแสวงหาคำตอบเรื่อง เมืองเก่าและย่านชุมชนเก่า 4 ประเด็น ดังนี้

1. ควรส่งเสริมธุรกิจในเชิงไหน เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของย่านชุมชนเก่า
2. ควรจะมีมาตรการบริหารจัดการภาคธุรกิจอย่างไร เพื่อจะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่พิเศษเหล่านี้
3. หน่วยงานใดบ้างควรจะมีหน้าที่อำนาจหน้าที่ รับผิดชอบดูแลย่านชุมชนเก่าและเมืองเก่า รวมทั้งมีบทบาทในการดูแลธุรกิจการค้าใน
พื้นที่เหล่านี้
4. นโยบายของรัฐที่มีต่อธุรกิจในย่านชุมชนเก่าและเมืองเก่า มีหรือไม่ และ/หรือ ควรเป็นเช่นไร

กำหนดการ

13:00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
13:15 น. คุณพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ
เสวนา เรื่อง “การค้า คุณค่า ย่านเก่า"
15:45 น. ถาม-ตอบ
16:15 น. จบรายการ

วิทยากร:
คุณสุกัลยา ปัณฑะจักร์
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สำนักการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ
รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, คนนครศรีธรรมราช

คุณสุวารี วงศ์กองแก้ว
ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, คนเชียงใหม่

คุณพัฒนา สิทธิสมบัติ
ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ

ผู้ดำเนินรายการ:
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ: ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม: คุณจารุณี คงสวัสดิ์ หมายเลข 02-6616470-3 ต่อ 204 หรือ 126
Email: jarunee@siam-society.org

[ขอบคุณภาพประกอบจาก: phuketcommunitytourism.com]
-----------------------------------------------------------------------------------------
Commerce ❖ Cultural Heritage ❖ Historical Districts
Wednesday, 7 March 2018 at 1 p.m. - 4:15 p.m.
At The Siam Society Auditorium
::::::::::The program will be conducted in Thai language::::::::::

How Can Entrepreneurial Energies Support Historical District Heritage Protection?
Business can play an important role preserving and enhancing the historical significance, cultural landscapes, and sustainability of tourism in Thailand’s historical districts and historical towns, and retaining their quality as sources of livelihood and places of residence for the people who have lived there, often for generations. Business sector can strengthen the identity of these old neighborhoods and old towns. But, lacking awareness of historical and environmental context, business can also degrade the value of those special areas.

The Thai government has officially designated 27 historical towns as “Old Town” and over 600 districts as “old neighborhoods”, requiring that their special cultural heritage significance be considered in managing and developing them. This Siam Society panel discussion seeks answers to four questions concerning these Old Towns and Old Neighborhoods:

1. What kind of business should be promoted to maintain the identity of Old towns and Old neighborhoods?
2. What measures should be taken to manage business to avoid damage to these special sites?
3. Who should be responsible for protecting the identity of Old neighborhoods and Old towns? Who plays a role in
guiding business in Old neighborhoods and Old towns?
4. What is the state's policy for business management in these special sites-- or what should it be?

Program
1:00 p.m. Registration
1:15 p.m. Welcome speech by Khun Pikulkeaw Krairiksh, President, and The Siam Society under Royal Patronage,
followed by a panel discussion on “Commerce – Cultural Heritage – Historical Districts
3:45 p.m. Q & A
4:15 p.m. End the program

Speakers:
Khun Sukanya Panthajak
Director of Cultural Environmental Conservation Section, National and Cultural Environmental Conservation Division

Dr. Chuwit Mitrchob
Deputy Director of Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

Doctor Bancha Pongpanich
Member of Board of Directors, Buddhadasa Indapanno Archives (BiA)

Khun Suwaree Wongkongkaew
Director, Chiang Mai City Arts and Cultural Center

Khun Pattana Sittisombat
President of the Committee for Economic Quadrangle, 10 Chambers of Commerce, Northern Thailand (CEQC)

Moderator:
Professor Dr. Chaiwat Satha-Anand
Director of Peace Information Center, Faculty of Political Science, Thammasat University

Note: No admission fee.
For more information, please contact Khun Jarunee at 02-6616470-3 ext.204 , 126
Email: jarunee@siam-society.org

[Photo credit: phuketcommunitytourism.com]

Email address *
First name l ชื่อ *
Your answer
Last name l นามสกุล *
Your answer
Organization l หน่วยงานที่สังกัด *
Your answer
Position l ตำแหน่ง *
Your answer
Telephone l โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
Your answer
The Siam Society address l ที่ตั้งของสยามสมาคมฯ
131 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ใกล้ MRT สถานีสุขุมวิท ทางออกที่ 1 และ BTS สถานีอโศก ทางออกที่ 3

131 Asoke Montri Road (Sukhumvit 21), Bangkok 10110, Thailand
The Siam Society is near Sukhumvit MRT station (exit 1) and Asoke BTS station (exit 3).

Map to The Siam Society l แผนที่ที่ตั้งของสยามสมาคมฯ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms