ใบสมัคร(หลักสูตรระยะสั้น) พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาคาร12 ชั้น6 เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Tel. 0-2244-5391-3 / 092-955-8758 / 092-955-8758 / 082-520-7978
Fax 0-2244-5390
FB : ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
Email : sdu_chefschool@hotmail.com Website : www.chefschool.dusit.ac.th

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานบริการความรู้ด้านการประกอบอาหารและการบริหารจัดการธุรกิจอาหารแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ม่ีความสนใจ
1.โปรดระบุคำนำหน้านาม(นาย/นาง/นางสาว/ด.ญ./ด.ช.) *
2. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) *
3. ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) โปรดใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ *
4. อายุ *
MM
/
DD
/
YYYY
5. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
6.Facebook *
7. ที่อยู่ปัจจุบัน *
8.อีเมล *
9. วุฒิการศึกษา *
10. อาชีพ *
11. ประสบการณ์ด้านอาหาร (โปรดระบุสถานที่)
12. กรณีนำรถยนต์มา(โปรดระบุ ทะเบียน/ยี่ห้อ/สีของรถ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy