แบบประเมินระบบการทดสอบออนไลน์ ภาค3/62
เพื่อเป็นการรับข้อมูลเพื่อปรับปรุงระบบการสอบออนไลน์ ขอความร่วมมือ นักศึกษาให้ความคิดเห็น
เพศ *
ท่านเป็น *
ชั้นปีการศึกษา *
คณะที่สังกัด *
ความพึงพอใจต่อระบบการสอบออนไลน์ Dlearn.rmutt.ac.th
จงเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับท่านมากที่สุด

ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
จงเลือกความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สุด *
5
4
3
2
1
ความอิสระในการทดสอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบ
การเข้าระบบทดสอบ
การแสดงผลข้อสอบ
ระยะเวลาในการส่งข้อสอบ
การรายงานผลการทดสอบ
ความสะดวกสบายในการสอบ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy