แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศกองคลัง
เพศ
อายุ (ปี)
Your answer
อายุราชการ (ปี)
Your answer
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์
ความครบถ้วนของข้อมูล
ความทันสมัยของข่าวสาร
ความสวยงามของเว็บไซต์
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ข้อมูลนำเสนอได้ตรงตามความต้องการ
ข้อมูลเรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse - Terms of Service