BIB SOPHIA Tweetalige voorleesmomenten: beschikbaarheid / Séances de lecture bilingue : disponibilité / Bilingual read-alouds: availability
Heb jij zin om deze zomer voor te lezen aan kinderen? / Avez-vous envie à lire aux enfants det été? / Would you be interested to read stories to children this summer?
In het kader van Schaarbeek Voyage organiseert Bib Sophia deze zomer 8 tweetalige voorleesmomenten in de speelstraten van Schaarbeek. Daarom zijn wij op zoek naar inwoners van Schaarbeek en omstreken die samen met een van onze Nederlandstalige voorlezers gedurende 2 uur verhalen willen voorlezen aan de kinderen uit de buurt.

Via volgende link vindt u een formulier waarin we u, indien u interesse hebt, vragen welke dagen u beschikbaar bent.
https://forms.gle/rmi8FRtXN9XGShGt9
De data en locaties liggen nog niet vast, maar we zijn al benieuwd naar zij die graag voorlezen in een andere taal dan het Nederlands.
Een voorleessessie duurt twee uur en wordt middels een vrijwilligersvergoeding vergoed.

Meer info over Schaarbeek Voyage:
https://www.dekriekelaar.be/een-zomer-vol-speelstraten
https://www.facebook.com/events/154974866592692/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A518813276100587%7D%7D]%22%7D


*****************************************************************************************************************

Dans le cadre de Schaerbeek Voyage, Bib Sophia organise cet été 8 séances de lecture bilingues dans les rues aux jeux de Schaerbeek. Nous recherchons des habitants de Schaerbeek et des environs qui souhaitent lire des histoires aux enfants du quartier pendant 2 heures, avec l'un de nos lecteurs néerlandophones.

Nous vous demandons ci-dessous quels jours vous êtes disponibles.
https://forms.gle/rmi8FRtXN9XGShGt9
Les dates et lieux ne sont pas encore fixés, mais nous nous réjouissons déjà d'entendre ceux qui aiment lire à haute voix dans une autre langue que le néerlandais.
Une séance de lecture dure deux heures et est rémunérée par un frais de bénévolat.

Plus d'informations sur Schaerbeek Voyage:
https://www.dekriekelaar.be/een-zomer-vol-speelstraten
https://www.facebook.com/events/154974866592692/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A518813276100587%7D%7D]%22%7D******************************************************************************************************************

Within the framework of Schaerbeek Voyage, Bib Sophia organises 8 bilingual reading moments in the play streets of Schaerbeek this summer. Therefore we are looking for inhabitants of Schaarbeek and surroundings who want to read stories to the children of the neighborhood for 2 hours, together with one of our Dutch speaking readers.

Via following link we ask you, in case you are interested, which days you are available.
https://forms.gle/rmi8FRtXN9XGShGt9
The dates and locations are not yet fixed, but we are already looking forward to hearing from those who would like to read aloud in a language other than Dutch.
A reading session takes two hours and is paid for by a volunteer fee.

More info on Schaerbeek Voyage:
https://www.dekriekelaar.be/een-zomer-vol-speelstraten
https://www.facebook.com/events/154974866592692/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A518813276100587%7D%7D]%22%7D

Naam / nom / name
Voornaam / prénom / first name
Adres / adresse / address
Telefoonnummer / numéro de téléphone / telephone number
E-mailadres / adresse e-mail / e-mail address
Moedertaal / langue maternelle / mother tongue
Andere talen / autre langues / other languages
Kan je boeken in je moedertaal meebrengen? Zo ja, welke? / Pouvez-vous amener des livres dans votre langue maternelle? Si oui, lesquels? / Can you bring books in your mother tongue with you? If so, which ones?
Beschikbaarheid / disponibilité / availability
Voormiddag / matin / morning
Namiddag / apres-midi / afternoon
Avond / soir / evening
ma 05/07
di 06/07
wo 07/07
do 08/07
vr 09/07
za 10/07
zo 11/07
ma 12/07
di 13/07
wo 14/07
do 15/07
vr 16/07
za 17/07
zo 18/07
ma 19/07
di 20/07
wo 21/07
do 22/07
vr 23/07
za 24/07
zo 25/07
ma 26/07
di 27/07
wo 28/07
do 29/07
vr 30/07
za 31/07
zo 01/08
ma 02/08
di 03/08
wo 04/08
do 05/08
vr 06/08
za 07/08
zo 08/08
ma 09/08
di 10/08
wo 11/08
do 12/08
vr 13/08
za 14/08
zo 15/08
ma 16/08
di 17/08
wo 18/08
do 19/08
vr 20/08
za 21/08
zo 22/08
ma 23/08
di 24/08
wo 25/08
do 26/08
vr 27/08
za 28/08
zo 29/08
Bankrekeningnummer / numéro de compte bancaire / bank account number (vrijwilligersvergoeding / frais de bénévolat / volunteer fee)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy