ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ สำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 5
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เสวนาวิชาการ สำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 4
สามารถส่งรายชื่อได้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ "คุณลักษณะของครูที่ดี"
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.30 น.
เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
สถานที่จัดเสวนา : ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้เสวนา :
อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์และคณะ
ชื่อ-สกุล (โปรดใส่คำนำหน้าชื่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ)
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ตัวอย่าง (08xxxxxxxx)
Your answer
สังกัด
หากท่านเลือกอื่นๆ โปรดระบุสังกัด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms