การประเมินความพึงพอใจการบริการของสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
// โปรดกรอกข้อมูลความเห็นตามความเป็นจริง
// ข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปปรับปรุงการบริการ

// มี 9 ข้อถาม ใช้เวลาไม่ถึงนาทีในการตอบ
1.เพศ *
2.ระบุข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด *
3.ระบุนำข้อมูลไปใช้เรื่องใดบ้าง *
4.ช่องทางการติดต่อ คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
5.ท่านพึงพอใจต่อการบริการ *
5.พอใจมากที่สุด
4.พอใจมาก
3.พอใจ
2.ไม่พอใจ
1.ไม่พอใจมาก
1.ด้านการต้อนรับ
2.ด้านความสะดวกรวดเร็ว
3.ด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
4.ด้านสถานที่จุดให้บริการ
5.ได้รับข้อมูลตามที่ต้องการ
6.ภาพรวมการมาใช้บริการ
6.ชื่อ-สกุล (ท่านยินยอมให้ข้อมูล)
7.เบอร์โทรติดต่อ (ท่านยินยอมให้ข้อมูล)
8.ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ที่สังกัด (ท่านยินยอมให้ข้อมูล)
9.ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy