CURS TRIENNAL DE FACILITACIÓ DE GRUPS 2021/CURSO TRIENAL DE FACILITACIÓN DE GRUPOS
FITXA D'INSCRIPCIÓ / FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nom i Cognom/Nombre y apellidos *
DNI/NIE *
Correu electrònic/Correo elctrónico *
Telèfon/Teléfono *
Població/Población *
Com t'ha arribat la informació d'aquest curs?/¿Cómo te ha llegado la información de este curso? *
Quina és la teva motivació per realitzar aquest curs? ¿Cuál es tu motivación para hacer este curso? *
Quina és la teva formació prèvia en Treball de Processos?/¿Cuál es tu experiencia previa en trabajo de Procesos? *
Explica més sobre la teva experiència prèvia amb Treball de Processos si és necessari/Explica más sobre tu experiencia previa en Trabajo de Procesos si lo crees necesario
Quina és la teva experiència prèvia amb la facilitació de grups? / ¿Cuál es tu experiencia previa con la facilitación de grupos? *
Tens alguna necessitat que vulguis que tinguem en compte?/Tienes alguna necesidad que quieras que tengamos en cuenta?
Required
Tractament i protecció de dades de caràcter personal/ Tratamiento y protección de datos de carácter personal
Per poder complir amb la legislació vigent sobre Protecció de Dades Personals t'oferim a continuació la informació bàsica sobre el tractament de les teves dades. Les dades que voluntàriament ens cediu seran tractades per Fil a l'agulla, sccl, amb la finalitat de poder gestionar la teva inscripció. Per accedir a la informació completa pots visitar: https://filalagulla.org/clausula-compliment-llei-proteccio-dades/

A més, et sol·licitem la cessió del teu dret d’imatge, perquè pugui ser captada, sempre amb previ avís, amb el propòsit d’utilitzar-la, de forma gratuïta, en accions publicitàries, promocionals i de difusió de l'organització a través de mitjans impresos o digitals. La imatge personal captada serà tractada d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, eliminant qualsevol captació o filmació que pugui atemptar aquests drets fonamentals.

Si posteriorment desitges exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o a retirar el consentiment, podràs fer-ho per escrit a: escolafil@filalagulla.org

Para poder cumplir con la legislación vigente sobre Protección de Datos Personales te ofrecemos a continuación la información básica sobre el tratamiento de tus datos. Los datos que voluntariamente nos cedas serán tratados por "Fil a l'agulla, sccl, con el fin de poder gestionar tu inscripción. Para acceder a la información completa puedes visitar: https://filalagulla.org/clausula-compliment-llei-proteccio-dades/

Además, te solicitamos la cesión de tu derecho de imagen, para que pueda ser captada, siempre con previo aviso, con el propósito de utilizarla, de forma gratuita, en acciones publicitarias, promocionales y de difusión de la organización a través de medios impresos o digitales. La imagen personal captada será tratada de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando cualquier captación o filmación que pueda atentar estos derechos fundamentales.

Si posteriormente deseas ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento o retirar el consentimiento, podrás hacerlo por escrito a: escolafil@filalagulla.org
Ens autoritzes a fer fotos puntualment on surti la teva imatge que podrien ser utilitzades en la nostra web i/o publicacions internes per donar a conèixer les nostres activitats? / Nos autorizas a hacer fotos puntualmente que podrian ser utilizadas en nuestra web y/o publicaciones internas para dar a conocer nuestras actividades. *
Vols inscriure't al nostre butlletí electrònic per que puguis saber què podem oferir-te?/ ¿Quieres inscribirte en nuestro boletín electrónico para que puedas saber qué podemos ofrecerte?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fil a l'Agulla SCCL. Report Abuse