แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้รับเหมา
ลงทะเบียนผู้รับเหมาและบริการกับแสนสิริ
แสนสิริ เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพ เพื่อให้ทุกพื้นที่ของการใช้ชีวิตมีความหมายมากกว่า
คุณสมบัติและเงื่อนไข
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทขึ้นไป
- มีประสบการณ์รับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี
เอกสารประกอบ
- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท / หจก.
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20
- เอกสารรับทราบระเบียบปฏิบัติสำหรับ ผู้รับเหมา/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ให้บริการ
- ผลงานย้อนหลัง 1 ปี เช่น ตัวอย่างหนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service